Website đang trong giai đoạn hoàn thiện và chạy thử nghiệm, rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của mọi người để website hoàn thiện tốt hơn! Đóng góp

Table of Content

Share code mini music player

mini music player, code trình phát nhạc, trình phát nhạc đẹp, code mini music player, code phát nhạc, code chia sẻ nhạc, code music, template music

Share code mini music player

Chào mừng các bạn đến với bài viết tiếp theo của Code Pro. Theo yêu cầu của một số bạn, hôm nay mình sẽ share source code mini music player (máy phát nhạc mini).

Share code mini music player
Share code mini music player

Source code này có thể dùng là trình phát nhạc, chia sẻ nhạc, trang trí,...Source code


<link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Dancing+Script|Lobster|Pattaya|Srisakdi&display=swap' rel='stylesheet'/>
<style>
*{box-sizing:border-box}.icon{display:inline-block;width:1em;height:1em;stroke-width:0;stroke:currentColor;fill:currentColor}.wrapper{width:100%;display:flex;align-items:center;justify-content:center;min-height:100vh;background-size:cover}@media screen and (max-width:700px),(max-height:500px){.wrapper{flex-wrap:wrap;flex-direction:column}}.player{background:#eef3f7;width:410px;min-height:480px;box-shadow:0 15px 35px -5px rgba(50,88,130,0.32);border-radius:15px;padding:30px}@media screen and (max-width:576px),(max-height:500px){.player{width:95%;padding:20px;margin-top:75px;min-height:initial;padding-bottom:30px;max-width:400px}}.player__top{display:flex;align-items:flex-start;position:relative;z-index:4}@media screen and (max-width:576px),(max-height:500px){.player__top{flex-wrap:wrap}}.player-cover{width:300px;height:300px;margin-left:-70px;flex-shrink:0;position:relative;z-index:2;border-radius:15px;z-index:1}@media screen and (max-width:576px),(max-height:500px){.player-cover{margin-top:-70px;margin-bottom:25px;width:290px;height:230px;margin-left:auto;margin-right:auto}}.player-cover__item{background-repeat:no-repeat;background-position:center;background-size:cover;width:100%;height:100%;border-radius:15px;position:absolute;left:0;top:0}.player-cover__item:before{content:"";background:inherit;width:100%;height:100%;box-shadow:0 10px 40px 0 rgba(76,70,124,0.5);display:block;z-index:1;position:absolute;top:30px;transform:scale(0.9);filter:blur(10px);opacity:0.9;border-radius:15px}.player-cover__item:after{content:"";background:inherit;width:100%;height:100%;box-shadow:0 10px 40px 0 rgba(76,70,124,0.5);display:block;z-index:2;position:absolute;border-radius:15px}.player-cover__img{width:100%;height:100%;object-fit:cover;border-radius:15px;box-shadow:0 10px 40px 0 rgba(76,70,124,0.5);user-select:none;pointer-events:none}.player-controls{flex:1;padding-left:20px;display:flex;flex-direction:column;align-items:center}@media screen and (max-width:576px),(max-height:500px){.player-controls{flex-direction:row;padding-left:0;width:100%;flex:unset}}.player-controls__item{display:inline-flex;font-size:30px;padding:5px;margin-bottom:10px;color:#acb8cc;cursor:pointer;width:50px;height:50px;align-items:center;justify-content:center;position:relative;transition:all 0.3s ease-in-out}@media screen and (max-width:576px),(max-height:500px){.player-controls__item{font-size:26px;padding:5px;margin-right:10px;color:#acb8cc;cursor:pointer;width:40px;height:40px;margin-bottom:0}}.player-controls__item::before{content:"";position:absolute;width:100%;height:100%;border-radius:50%;background:#fff;transform:scale(0.5);opacity:0;box-shadow:0 5px 10px 0 rgba(76,70,124,0.2);transition:all 0.3s ease-in-out;transition:all 0.4s cubic-bezier(0.35,0.57,0.13,0.88)}@media screen and (min-width:500px){.player-controls__item:hover{color:#532ab9}.player-controls__item:hover::before{opacity:1;transform:scale(1.3)}}@media screen and (max-width:576px),(max-height:500px){.player-controls__item:active{color:#532ab9}.player-controls__item:active::before{opacity:1;transform:scale(1.3)}}.player-controls__item .icon{position:relative;z-index:2}.player-controls__item.-xl{margin-bottom:0;font-size:95px;filter:drop-shadow(0 11px 6px rgba(172,184,204,0.45));color:#fff;width:auto;height:auto;display:inline-flex}@media screen and (max-width:576px),(max-height:500px){.player-controls__item.-xl{margin-left:auto;font-size:75px;margin-right:0}}.player-controls__item.-xl:before{display:none}.player-controls__item.-favorite.active{color:red}[v-cloak]{display:none}[v-cloak] > *{display:none}.progress{width:100%;margin-top:-15px;user-select:none}.progress__top{display:flex;align-items:flex-end;justify-content:space-between}.progress__duration{color:#71829e;font-weight:700;font-size:20px;opacity:0.5}.progress__time{margin-top:2px;color:#71829e;font-weight:700;font-size:16px;opacity:0.7}.progress__bar{height:6px;width:100%;cursor:pointer;background-color:#d0d8e6;display:inline-block;border-radius:10px}.progress__current{height:inherit;width:0%;background-color:#a3b3ce;border-radius:10px}.album-info{color:#71829e;flex:1;padding-right:60px;user-select:none}@media screen and (max-width:576px),(max-height:500px){.album-info{padding-right:30px}}.album-info__name{font-size:23px;font-weight:bold;margin-bottom:12px;line-height:1.3em;font-family:'Lobster',cursive}@media screen and (max-width:576px),(max-height:500px){.album-info__name{font-size:18px;margin-bottom:9px}}.album-info__track{font-weight:400;font-size:20px;opacity:0.7;line-height:1.3em;min-height:52px}@media screen and (max-width:576px),(max-height:500px){.album-info__track{font-size:18px;min-height:50px}}.github-btn{position:absolute;right:40px;bottom:50px;text-decoration:none;padding:15px 25px;border-radius:4px;box-shadow:0 4px 30px -6px rgba(36,52,70,0.65);background:#24292e;color:#fff;font-weight:bold;letter-spacing:1px;font-size:16px;transition:all 0.3s ease-in-out}@media screen and (min-width:500px){.github-btn:hover{transform:scale(1.1);box-shadow:0 17px 20px -6px rgba(36,52,70,0.36)}}@media screen and (max-width:700px){.github-btn{position:relative;bottom:auto;right:auto;margin-top:20px}.github-btn:active{transform:scale(1.1);box-shadow:0 17px 20px -6px rgba(36,52,70,0.36)}}.scale-out-enter-active{transition:all 0.35s ease-in-out}.scale-out-leave-active{transition:all 0.35s ease-in-out}.scale-out-enter{transform:scale(0.55);pointer-events:none;opacity:0}.scale-out-leave-to{transform:scale(1.2);pointer-events:none;opacity:0}.scale-in-enter-active{transition:all 0.35s ease-in-out}.scale-in-leave-active{transition:all 0.35s ease-in-out}.scale-in-enter{transform:scale(1.2);pointer-events:none;opacity:0}.scale-in-leave-to{transform:scale(0.55);pointer-events:none;opacity:0}
</style>
  <div class="wrapper" id="app">
   <div class="player">
    <div class="player__top">
     <div class="player-cover">
      <transition-group :name="transitionName">
        <div class="player-cover__item" v-if="$index === currentTrackIndex" :style="{ backgroundImage: `url(${track.cover})` }" v-for="(track, $index) in tracks" :key="$index"></div>
      </transition-group>
     </div>
     <div class="player-controls">
      <div class="player-controls__item -favorite" :class="{ active : currentTrack.favorited }" @click="favorite">
       <svg class="icon">
        <use xlink:href="#icon-heart-o"></use>
       </svg>
      </div>
      <a :href="currentTrack.url" target="_blank" class="player-controls__item">
       <svg class="icon">
        <use xlink:href="#icon-link"></use>
       </svg>
      </a>
      <div class="player-controls__item" @click="prevTrack">
       <svg class="icon">
        <use xlink:href="#icon-prev"></use>
       </svg>
      </div>
      <div class="player-controls__item" @click="nextTrack">
       <svg class="icon">
        <use xlink:href="#icon-next"></use>
       </svg>
      </div>
      <div class="player-controls__item -xl js-play" @click="play">
       <svg class="icon">
        <use xlink:href="#icon-pause" v-if="isTimerPlaying"></use>
        <use xlink:href="#icon-play" v-else></use>
       </svg>
      </div>
     </div>
    </div>
    <div class="progress" ref="progress">
     <div class="progress__top">
      <div class="album-info" v-if="currentTrack">
       <div class="album-info__name" >{{ currentTrack.artist }}</div>
       <div class="album-info__track">{{ currentTrack.name }}</div>
      </div>
      <div class="progress__duration">{{ duration }}</div>
     </div>
     <div class="progress__bar" @click="clickProgress">
      <div class="progress__current" :style="{ width : barWidth }"></div>
     </div>
     <div class="progress__time">{{ currentTime }}</div>
    </div>
    <div v-cloak></div>
   </div>
  </div>
  <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" hidden xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
   <defs>
    <symbol id="icon-heart-o" viewBox="0 0 32 32">
     <title>icon-heart-o</title>
     <path d="M22.88 1.952c-2.72 0-5.184 1.28-6.88 3.456-1.696-2.176-4.16-3.456-6.88-3.456-4.48 0-9.024 3.648-9.024 10.592 0 7.232 7.776 12.704 15.072 17.248 0.256 0.16 0.544 0.256 0.832 0.256s0.576-0.096 0.832-0.256c7.296-4.544 15.072-10.016 15.072-17.248 0-6.944-4.544-10.592-9.024-10.592zM16 26.56c-4.864-3.072-12.736-8.288-12.736-14.016 0-5.088 3.040-7.424 5.824-7.424 2.368 0 4.384 1.504 5.408 4.032 0.256 0.608 0.832 0.992 1.472 0.992s1.248-0.384 1.472-0.992c1.024-2.528 3.040-4.032 5.408-4.032 2.816 0 5.824 2.304 5.824 7.424 0.064 5.728-7.808 10.976-12.672 14.016z"></path>
     <path d="M16 30.144c-0.32 0-0.64-0.096-0.896-0.256-7.296-4.576-15.104-10.048-15.104-17.344 0-7.008 4.576-10.688 9.12-10.688 2.656 0 5.152 1.216 6.88 3.392 1.728-2.144 4.224-3.392 6.88-3.392 4.544 0 9.12 3.68 9.12 10.688 0 7.296-7.808 12.768-15.104 17.344-0.256 0.16-0.576 0.256-0.896 0.256zM9.12 2.048c-4.448 0-8.928 3.616-8.928 10.496 0 7.168 7.744 12.64 15.008 17.152 0.48 0.288 1.12 0.288 1.568 0 7.264-4.544 15.008-9.984 15.008-17.152 0-6.88-4.48-10.496-8.928-10.496-2.656 0-5.088 1.216-6.816 3.392l-0.032 0.128-0.064-0.096c-1.696-2.176-4.192-3.424-6.816-3.424zM16 26.688l-0.064-0.032c-3.808-2.4-12.768-8.032-12.768-14.112 0-5.152 3.072-7.52 5.952-7.52 2.432 0 4.48 1.536 5.504 4.096 0.224 0.576 0.768 0.928 1.376 0.928s1.152-0.384 1.376-0.928c1.024-2.56 3.072-4.096 5.504-4.096 2.848 0 5.952 2.336 5.952 7.52 0 6.080-8.96 11.712-12.768 14.112l-0.064 0.032zM9.12 5.248c-2.752 0-5.728 2.304-5.728 7.328 0 5.952 8.8 11.488 12.608 13.92 3.808-2.4 12.608-7.968 12.608-13.92 0-5.024-2.976-7.328-5.728-7.328-2.336 0-4.32 1.472-5.312 3.968-0.256 0.64-0.864 1.056-1.568 1.056s-1.312-0.416-1.568-1.056c-0.992-2.496-2.976-3.968-5.312-3.968z"></path>
     <path d="M6.816 20.704c0.384 0.288 0.512 0.704 0.48 1.12 0.224 0.256 0.384 0.608 0.384 0.96 0 0.032 0 0.032 0 0.064 0.16 0.128 0.32 0.256 0.48 0.384 0.128 0.064 0.256 0.16 0.384 0.256 0.096 0.064 0.192 0.16 0.256 0.224 0.8 0.576 1.632 1.12 2.496 1.664 0.416 0.128 0.8 0.256 1.056 0.32 1.984 0.576 4.064 0.8 6.112 0.928 2.688-1.92 5.312-3.904 8-5.792 0.896-1.088 1.92-2.080 2.912-3.104v-7.552c-0.096-0.128-0.192-0.288-0.32-0.416-0.768-1.024-1.184-2.176-1.6-3.296-0.768-0.416-1.536-0.8-2.336-1.12-0.128-0.064-0.256-0.096-0.384-0.16h-21.568v12.992c1.312 0.672 2.496 1.6 3.648 2.528z"></path>
    </symbol>
    <symbol id="icon-heart" viewBox="0 0 32 32">
     <title>icon-heart</title>
     <path d="M22.88 1.952c-2.72 0-5.184 1.28-6.88 3.456-1.696-2.176-4.16-3.456-6.88-3.456-4.48 0-9.024 3.648-9.024 10.592 0 7.232 7.776 12.704 15.072 17.248 0.256 0.16 0.544 0.256 0.832 0.256s0.576-0.096 0.832-0.256c7.296-4.544 15.072-10.016 15.072-17.248 0-6.944-4.544-10.592-9.024-10.592zM16 26.56c-4.864-3.072-12.736-8.288-12.736-14.016 0-5.088 3.040-7.424 5.824-7.424 2.368 0 4.384 1.504 5.408 4.032 0.256 0.608 0.832 0.992 1.472 0.992s1.248-0.384 1.472-0.992c1.024-2.528 3.040-4.032 5.408-4.032 2.816 0 5.824 2.304 5.824 7.424 0.064 5.728-7.808 10.976-12.672 14.016z"></path>
     <path d="M16 30.144c-0.32 0-0.64-0.096-0.896-0.256-7.296-4.576-15.104-10.048-15.104-17.344 0-7.008 4.576-10.688 9.12-10.688 2.656 0 5.152 1.216 6.88 3.392 1.728-2.144 4.224-3.392 6.88-3.392 4.544 0 9.12 3.68 9.12 10.688 0 7.296-7.808 12.768-15.104 17.344-0.256 0.16-0.576 0.256-0.896 0.256zM9.12 2.048c-4.448 0-8.928 3.616-8.928 10.496 0 7.168 7.744 12.64 15.008 17.152 0.48 0.288 1.12 0.288 1.568 0 7.264-4.544 15.008-9.984 15.008-17.152 0-6.88-4.48-10.496-8.928-10.496-2.656 0-5.088 1.216-6.816 3.392l-0.032 0.128-0.064-0.096c-1.696-2.176-4.192-3.424-6.816-3.424zM16 26.688l-0.064-0.032c-3.808-2.4-12.768-8.032-12.768-14.112 0-5.152 3.072-7.52 5.952-7.52 2.432 0 4.48 1.536 5.504 4.096 0.224 0.576 0.768 0.928 1.376 0.928s1.152-0.384 1.376-0.928c1.024-2.56 3.072-4.096 5.504-4.096 2.848 0 5.952 2.336 5.952 7.52 0 6.080-8.96 11.712-12.768 14.112l-0.064 0.032zM9.12 5.248c-2.752 0-5.728 2.304-5.728 7.328 0 5.952 8.8 11.488 12.608 13.92 3.808-2.4 12.608-7.968 12.608-13.92 0-5.024-2.976-7.328-5.728-7.328-2.336 0-4.32 1.472-5.312 3.968-0.256 0.64-0.864 1.056-1.568 1.056s-1.312-0.416-1.568-1.056c-0.992-2.496-2.976-3.968-5.312-3.968z"></path>
    </symbol>
    <symbol id="icon-infinity" viewBox="0 0 32 32">
     <title>icon-infinity</title>
     <path d="M29.312 20.832c-1.28 1.28-3.008 1.984-4.832 1.984s-3.52-0.704-4.832-1.984c-0.032-0.032-0.224-0.224-0.256-0.256v0 1.28c0 0.448-0.352 0.8-0.8 0.8s-0.8-0.352-0.8-0.8v-3.168c0-0.448 0.352-0.8 0.8-0.8h3.168c0.448 0 0.8 0.352 0.8 0.8s-0.352 0.8-0.8 0.8h-1.28c0.032 0.032 0.224 0.224 0.256 0.256 0.992 0.992 2.304 1.536 3.68 1.536 1.408 0 2.72-0.544 3.68-1.536 0.992-0.992 1.536-2.304 1.536-3.68s-0.544-2.72-1.536-3.68c-0.992-0.992-2.304-1.536-3.68-1.536-1.408 0-2.72 0.544-3.68 1.536l-8.416 8.448c-1.312 1.312-3.072 1.984-4.832 1.984s-3.488-0.672-4.832-1.984c-2.656-2.656-2.656-6.976 0-9.632s6.976-2.656 9.632 0c0.032 0.032 0.16 0.16 0.192 0.192l0.064 0.064v-1.28c0-0.448 0.352-0.8 0.8-0.8s0.8 0.352 0.8 0.8v3.168c0 0.448-0.352 0.8-0.8 0.8h-3.168c-0.448 0-0.8-0.352-0.8-0.8s0.352-0.8 0.8-0.8h1.28l-0.096-0.064c-0.032-0.032-0.16-0.16-0.192-0.192-0.992-0.992-2.304-1.536-3.68-1.536s-2.72 0.544-3.68 1.536c-2.048 2.048-2.048 5.344 0 7.392 0.992 0.992 2.304 1.536 3.68 1.536s2.72-0.544 3.68-1.536l8.512-8.512c1.28-1.28 3.008-1.984 4.832-1.984s3.52 0.704 4.832 1.984c2.624 2.656 2.624 7.008-0.032 9.664z"></path>
     <path d="M24.512 23.488c-1.6 0-3.136-0.512-4.416-1.44-0.128 0.704-0.736 1.248-1.44 1.248-0.8 0-1.472-0.672-1.472-1.472v-3.168c0-0.8 0.672-1.472 1.472-1.472h3.168c0.8 0 1.472 0.672 1.472 1.472 0 0.608-0.384 1.152-0.928 1.376 0.64 0.352 1.376 0.544 2.144 0.544 1.216 0 2.368-0.48 3.2-1.344 0.864-0.864 1.344-1.984 1.344-3.2s-0.48-2.368-1.344-3.2c-0.864-0.864-1.984-1.344-3.2-1.344s-2.368 0.48-3.2 1.344l-8.512 8.48c-1.408 1.408-3.296 2.176-5.312 2.176s-3.872-0.768-5.312-2.176c-2.912-2.912-2.912-7.68 0-10.592 1.408-1.408 3.296-2.176 5.312-2.176 0 0 0 0 0 0 1.6 0 3.136 0.512 4.416 1.44 0.128-0.704 0.736-1.248 1.472-1.248 0.8 0 1.472 0.672 1.472 1.472v3.168c0 0.8-0.672 1.472-1.472 1.472h-3.168c-0.8 0-1.472-0.672-1.472-1.472 0-0.608 0.384-1.152 0.928-1.376-0.64-0.352-1.376-0.544-2.144-0.544-1.216 0-2.368 0.48-3.2 1.344-1.76 1.76-1.76 4.64 0 6.432 0.864 0.864 2.016 1.344 3.2 1.344 1.216 0 2.368-0.48 3.2-1.344l8.48-8.544c1.408-1.408 3.296-2.208 5.312-2.208s3.872 0.768 5.312 2.208c1.408 1.408 2.176 3.296 2.176 5.312s-0.768 3.872-2.208 5.312v0c0 0 0 0 0 0-1.408 1.408-3.296 2.176-5.28 2.176zM18.752 18.912l1.44 1.44c1.152 1.152 2.688 1.792 4.32 1.792s3.168-0.64 4.32-1.792v0c1.152-1.152 1.792-2.688 1.792-4.32s-0.64-3.168-1.792-4.32c-1.152-1.152-2.688-1.792-4.352-1.792-1.632 0-3.168 0.64-4.32 1.792l-8.48 8.448c-1.12 1.12-2.592 1.728-4.16 1.728s-3.072-0.608-4.16-1.728c-2.304-2.304-2.304-6.048 0-8.352 1.12-1.12 2.592-1.728 4.16-1.728s3.072 0.608 4.16 1.728l1.44 1.408h-2.912c-0.064 0-0.128 0.064-0.128 0.128s0.064 0.128 0.128 0.128h3.168c0.064 0 0.128-0.064 0.128-0.128v-3.168c0-0.064-0.064-0.128-0.128-0.128s-0.128 0.064-0.128 0.128v2.912l-1.408-1.408c-1.152-1.152-2.688-1.792-4.352-1.792-1.632 0-3.168 0.64-4.32 1.792-2.4 2.4-2.4 6.272 0 8.672 1.152 1.152 2.688 1.792 4.32 1.792s3.168-0.64 4.32-1.792l8.512-8.512c1.12-1.12 2.592-1.728 4.16-1.728s3.072 0.608 4.16 1.728c1.12 1.12 1.728 2.592 1.728 4.16s-0.608 3.072-1.728 4.16c-1.12 1.12-2.592 1.728-4.16 1.728s-3.072-0.608-4.16-1.728l-1.408-1.408h2.912c0.064 0 0.128-0.064 0.128-0.128s-0.064-0.128-0.128-0.128h-3.168c-0.064 0-0.128 0.064-0.128 0.128v3.168c0 0.064 0.064 0.128 0.128 0.128s0.128-0.064 0.128-0.128v-2.88z"></path>
    </symbol>
    <symbol id="icon-pause" viewBox="0 0 32 32">
     <title>icon-pause</title>
     <path d="M16 0.32c-8.64 0-15.68 7.040-15.68 15.68s7.040 15.68 15.68 15.68 15.68-7.040 15.68-15.68-7.040-15.68-15.68-15.68zM16 29.216c-7.296 0-13.216-5.92-13.216-13.216s5.92-13.216 13.216-13.216 13.216 5.92 13.216 13.216-5.92 13.216-13.216 13.216z"></path>
     <path d="M16 32c-8.832 0-16-7.168-16-16s7.168-16 16-16 16 7.168 16 16-7.168 16-16 16zM16 0.672c-8.448 0-15.328 6.88-15.328 15.328s6.88 15.328 15.328 15.328c8.448 0 15.328-6.88 15.328-15.328s-6.88-15.328-15.328-15.328zM16 29.568c-7.488 0-13.568-6.080-13.568-13.568s6.080-13.568 13.568-13.568c7.488 0 13.568 6.080 13.568 13.568s-6.080 13.568-13.568 13.568zM16 3.104c-7.104 0-12.896 5.792-12.896 12.896s5.792 12.896 12.896 12.896c7.104 0 12.896-5.792 12.896-12.896s-5.792-12.896-12.896-12.896z"></path>
     <path d="M12.16 22.336v0c-0.896 0-1.6-0.704-1.6-1.6v-9.472c0-0.896 0.704-1.6 1.6-1.6v0c0.896 0 1.6 0.704 1.6 1.6v9.504c0 0.864-0.704 1.568-1.6 1.568z"></path>
     <path d="M19.84 22.336v0c-0.896 0-1.6-0.704-1.6-1.6v-9.472c0-0.896 0.704-1.6 1.6-1.6v0c0.896 0 1.6 0.704 1.6 1.6v9.504c0 0.864-0.704 1.568-1.6 1.568z"></path>
    </symbol>
    <symbol id="icon-play" viewBox="0 0 32 32">
     <title>icon-play</title>
     <path d="M21.216 15.168l-7.616-5.088c-0.672-0.416-1.504 0.032-1.504 0.832v10.176c0 0.8 0.896 1.248 1.504 0.832l7.616-5.088c0.576-0.416 0.576-1.248 0-1.664z"></path>
     <path d="M13.056 22.4c-0.224 0-0.416-0.064-0.608-0.16-0.448-0.224-0.704-0.672-0.704-1.152v-10.176c0-0.48 0.256-0.928 0.672-1.152s0.928-0.224 1.344 0.064l7.616 5.088c0.384 0.256 0.608 0.672 0.608 1.088s-0.224 0.864-0.608 1.088l-7.616 5.088c-0.192 0.16-0.448 0.224-0.704 0.224zM13.056 10.272c-0.096 0-0.224 0.032-0.32 0.064-0.224 0.128-0.352 0.32-0.352 0.576v10.176c0 0.256 0.128 0.48 0.352 0.576 0.224 0.128 0.448 0.096 0.64-0.032l7.616-5.088c0.192-0.128 0.288-0.32 0.288-0.544s-0.096-0.416-0.288-0.544l-7.584-5.088c-0.096-0.064-0.224-0.096-0.352-0.096z"></path>
     <path d="M16 0.32c-8.64 0-15.68 7.040-15.68 15.68s7.040 15.68 15.68 15.68 15.68-7.040 15.68-15.68-7.040-15.68-15.68-15.68zM16 29.216c-7.296 0-13.216-5.92-13.216-13.216s5.92-13.216 13.216-13.216 13.216 5.92 13.216 13.216-5.92 13.216-13.216 13.216z"></path>
     <path d="M16 32c-8.832 0-16-7.168-16-16s7.168-16 16-16 16 7.168 16 16-7.168 16-16 16zM16 0.672c-8.448 0-15.328 6.88-15.328 15.328s6.88 15.328 15.328 15.328c8.448 0 15.328-6.88 15.328-15.328s-6.88-15.328-15.328-15.328zM16 29.568c-7.488 0-13.568-6.080-13.568-13.568s6.080-13.568 13.568-13.568c7.488 0 13.568 6.080 13.568 13.568s-6.080 13.568-13.568 13.568zM16 3.104c-7.104 0-12.896 5.792-12.896 12.896s5.792 12.896 12.896 12.896c7.104 0 12.896-5.792 12.896-12.896s-5.792-12.896-12.896-12.896z"></path>
    </symbol>
    <symbol id="icon-link" viewBox="0 0 32 32">
    <title>link</title>
     <path d="M23.584 17.92c0 0.864 0 1.728 0 2.56 0 1.312 0 2.656 0 3.968 0 0.352 0.032 0.736-0.032 1.12 0.032-0.16 0.032-0.288 0.064-0.448-0.032 0.224-0.096 0.448-0.16 0.64 0.064-0.128 0.128-0.256 0.16-0.416-0.096 0.192-0.192 0.384-0.32 0.576 0.096-0.128 0.16-0.224 0.256-0.352-0.128 0.16-0.288 0.32-0.48 0.48 0.128-0.096 0.224-0.16 0.352-0.256-0.192 0.128-0.352 0.256-0.576 0.32 0.128-0.064 0.256-0.128 0.416-0.16-0.224 0.096-0.416 0.16-0.64 0.16 0.16-0.032 0.288-0.032 0.448-0.064-0.256 0.032-0.512 0.032-0.768 0.032-0.448 0-0.896 0-1.312 0-1.472 0-2.976 0-4.448 0-1.824 0-3.616 0-5.44 0-1.568 0-3.104 0-4.672 0-0.736 0-1.44 0-2.176 0-0.128 0-0.224 0-0.352-0.032 0.16 0.032 0.288 0.032 0.448 0.064-0.224-0.032-0.448-0.096-0.64-0.16 0.128 0.064 0.256 0.128 0.416 0.16-0.192-0.096-0.384-0.192-0.576-0.32 0.128 0.096 0.224 0.16 0.352 0.256-0.16-0.128-0.32-0.288-0.48-0.48 0.096 0.128 0.16 0.224 0.256 0.352-0.128-0.192-0.256-0.352-0.32-0.576 0.064 0.128 0.128 0.256 0.16 0.416-0.096-0.224-0.16-0.416-0.16-0.64 0.032 0.16 0.032 0.288 0.064 0.448-0.032-0.256-0.032-0.512-0.032-0.768 0-0.448 0-0.896 0-1.312 0-1.472 0-2.976 0-4.448 0-1.824 0-3.616 0-5.44 0-1.568 0-3.104 0-4.672 0-0.736 0-1.44 0-2.176 0-0.128 0-0.224 0.032-0.352-0.032 0.16-0.032 0.288-0.064 0.448 0.032-0.224 0.096-0.448 0.16-0.64-0.064 0.128-0.128 0.256-0.16 0.416 0.096-0.192 0.192-0.384 0.32-0.576-0.096 0.128-0.16 0.224-0.256 0.352 0.128-0.16 0.288-0.32 0.48-0.48-0.128 0.096-0.224 0.16-0.352 0.256 0.192-0.128 0.352-0.256 0.576-0.32-0.128 0.064-0.256 0.128-0.416 0.16 0.224-0.096 0.416-0.16 0.64-0.16-0.16 0.032-0.288 0.032-0.448 0.064 0.48-0.064 0.96-0.032 1.44-0.032 0.992 0 1.952 0 2.944 0 1.216 0 2.432 0 3.616 0 1.056 0 2.112 0 3.168 0 0.512 0 1.024 0 1.536 0 0 0 0 0 0.032 0 0.448 0 0.896-0.192 1.184-0.48s0.512-0.768 0.48-1.184c-0.032-0.448-0.16-0.896-0.48-1.184s-0.736-0.48-1.184-0.48c-0.64 0-1.28 0-1.92 0-1.408 0-2.816 0-4.224 0-1.44 0-2.848 0-4.256 0-0.672 0-1.344 0-2.016 0-0.736 0-1.472 0.192-2.112 0.576s-1.216 0.96-1.568 1.6c-0.384 0.64-0.544 1.376-0.544 2.144 0 0.672 0 1.376 0 2.048 0 1.28 0 2.56 0 3.84 0 1.504 0 3.040 0 4.544 0 1.408 0 2.848 0 4.256 0 0.992 0 1.952 0 2.944 0 0.224 0 0.448 0 0.64 0 0.864 0.224 1.76 0.768 2.464 0.16 0.192 0.288 0.384 0.48 0.576s0.384 0.352 0.608 0.512c0.32 0.224 0.64 0.384 1.024 0.512 0.448 0.16 0.928 0.224 1.408 0.224 0.16 0 0.32 0 0.48 0 0.896 0 1.792 0 2.72 0 1.376 0 2.784 0 4.16 0 1.536 0 3.040 0 4.576 0 1.312 0 2.656 0 3.968 0 0.768 0 1.536 0 2.336 0 0.416 0 0.832-0.032 1.248-0.128 1.504-0.32 2.784-1.6 3.104-3.104 0.128-0.544 0.128-1.056 0.128-1.568 0-0.608 0-1.184 0-1.792 0-1.408 0-2.816 0-4.224 0-0.256 0-0.512 0-0.768 0-0.448-0.192-0.896-0.48-1.184s-0.768-0.512-1.184-0.48c-0.448 0.032-0.896 0.16-1.184 0.48-0.384 0.384-0.576 0.768-0.576 1.248v0z"></path>
     <path d="M32 11.232c0-0.8 0-1.568 0-2.368 0-1.248 0-2.528 0-3.776 0-0.288 0-0.576 0-0.864 0-0.896-0.768-1.696-1.696-1.696-0.8 0-1.568 0-2.368 0-1.248 0-2.528 0-3.776 0-0.288 0-0.576 0-0.864 0-0.448 0-0.896 0.192-1.184 0.48s-0.512 0.768-0.48 1.184c0.032 0.448 0.16 0.896 0.48 1.184s0.736 0.48 1.184 0.48c0.8 0 1.568 0 2.368 0 1.248 0 2.528 0 3.776 0 0.288 0 0.576 0 0.864 0-0.576-0.576-1.12-1.12-1.696-1.696 0 0.8 0 1.568 0 2.368 0 1.248 0 2.528 0 3.776 0 0.288 0 0.576 0 0.864 0 0.448 0.192 0.896 0.48 1.184s0.768 0.512 1.184 0.48c0.448-0.032 0.896-0.16 1.184-0.48 0.352-0.256 0.544-0.64 0.544-1.12v0z"></path>
     <path d="M15.040 21.888c0.16-0.16 0.288-0.288 0.448-0.448 0.384-0.384 0.8-0.8 1.184-1.184 0.608-0.608 1.184-1.184 1.792-1.792 0.704-0.704 1.44-1.44 2.176-2.176 0.8-0.8 1.568-1.568 2.368-2.368s1.6-1.6 2.4-2.4c0.736-0.736 1.504-1.504 2.24-2.24 0.64-0.64 1.248-1.248 1.888-1.888 0.448-0.448 0.896-0.896 1.344-1.344 0.224-0.224 0.448-0.416 0.64-0.64 0 0 0.032-0.032 0.032-0.032 0.32-0.32 0.48-0.768 0.48-1.184s-0.192-0.896-0.48-1.184c-0.32-0.288-0.736-0.512-1.184-0.48-0.512 0.032-0.928 0.16-1.248 0.48-0.16 0.16-0.288 0.288-0.448 0.448-0.384 0.384-0.8 0.8-1.184 1.184-0.608 0.608-1.184 1.184-1.792 1.792-0.704 0.704-1.44 1.44-2.176 2.176-0.8 0.8-1.568 1.568-2.368 2.368s-1.6 1.6-2.4 2.4c-0.736 0.736-1.504 1.504-2.24 2.24-0.64 0.64-1.248 1.248-1.888 1.888-0.448 0.448-0.896 0.896-1.344 1.344-0.224 0.224-0.448 0.416-0.64 0.64 0 0-0.032 0.032-0.032 0.032-0.32 0.32-0.48 0.768-0.48 1.184s0.192 0.896 0.48 1.184c0.32 0.288 0.736 0.512 1.184 0.48 0.48 0 0.928-0.16 1.248-0.48v0z"></path>
    </symbol>
    <symbol id="icon-next" viewBox="0 0 32 32">
     <title>next</title>
     <path d="M2.304 18.304h14.688l-4.608 4.576c-0.864 0.864-0.864 2.336 0 3.232 0.864 0.864 2.336 0.864 3.232 0l8.448-8.48c0.864-0.864 0.864-2.336 0-3.232l-8.448-8.448c-0.448-0.448-1.056-0.672-1.632-0.672s-1.184 0.224-1.632 0.672c-0.864 0.864-0.864 2.336 0 3.232l4.64 4.576h-14.688c-1.248 0-2.304 0.992-2.304 2.272s1.024 2.272 2.304 2.272z"></path>
     <path d="M29.696 26.752c1.248 0 2.304-1.024 2.304-2.304v-16.928c0-1.248-1.024-2.304-2.304-2.304s-2.304 1.024-2.304 2.304v16.928c0.064 1.28 1.056 2.304 2.304 2.304z"></path>
    </symbol>
    <symbol id="icon-prev" viewBox="0 0 32 32">
     <title>prev</title>
     <path d="M29.696 13.696h-14.688l4.576-4.576c0.864-0.864 0.864-2.336 0-3.232-0.864-0.864-2.336-0.864-3.232 0l-8.448 8.48c-0.864 0.864-0.864 2.336 0 3.232l8.448 8.448c0.448 0.448 1.056 0.672 1.632 0.672s1.184-0.224 1.632-0.672c0.864-0.864 0.864-2.336 0-3.232l-4.608-4.576h14.688c1.248 0 2.304-1.024 2.304-2.304s-1.024-2.24-2.304-2.24z"></path>
     <path d="M2.304 5.248c-1.248 0-2.304 1.024-2.304 2.304v16.928c0 1.248 1.024 2.304 2.304 2.304s2.304-1.024 2.304-2.304v-16.928c-0.064-1.28-1.056-2.304-2.304-2.304z"></path>
    </symbol>
   </defs>
  </svg>
<script src='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/vue/2.6.10/vue.min.js'></script>
<script>
 new Vue({
  el: "#app",
  data() {
   return {
    audio: null,circleLeft: null,barWidth: null,duration: null,currentTime: null,isTimerPlaying: false,
    tracks:[{
      name: "Tên tác giả",
      artist: "Tên bài hát",
      cover: "link ảnh",
      source: "link nhạc định dạng .mp3",
      url: "link nhạc định dạng .mp3",
      favorited: false
     }],
    currentTrack: null,currentTrackIndex: 0,transitionName: null
   };
  },
  methods: {
   play() {
    if (this.audio.paused) {
     this.audio.play();
     this.isTimerPlaying = true;
    } else {
     this.audio.pause();
     this.isTimerPlaying = false;
    }
   },
   generateTime() {
    let width = (100 / this.audio.duration) * this.audio.currentTime;
    this.barWidth = width + "%";
    this.circleLeft = width + "%";
    let durmin = Math.floor(this.audio.duration / 60);
    let dursec = Math.floor(this.audio.duration - durmin * 60);
    let curmin = Math.floor(this.audio.currentTime / 60);
    let cursec = Math.floor(this.audio.currentTime - curmin * 60);
    if (durmin < 10) {
     durmin = "0" + durmin;
    }
    if (dursec < 10) {
     dursec = "0" + dursec;
    }
    if (curmin < 10) {
     curmin = "0" + curmin;
    }
    if (cursec < 10) {
     cursec = "0" + cursec;
    }
    this.duration = durmin + ":" + dursec;
    this.currentTime = curmin + ":" + cursec;
   },
   updateBar(x) {
    let progress = this.$refs.progress;
    let maxduration = this.audio.duration;
    let position = x - progress.offsetLeft;
    let percentage = (100 * position) / progress.offsetWidth;
    if (percentage > 100) {
     percentage = 100;
    }
    if (percentage < 0) {
     percentage = 0;
    }
    this.barWidth = percentage + "%";
    this.circleLeft = percentage + "%";
    this.audio.currentTime = (maxduration * percentage) / 100;
    this.audio.play();
   },
   clickProgress(e) {
    this.isTimerPlaying = true;
    this.audio.pause();
    this.updateBar(e.pageX);
   },
   prevTrack() {
    this.transitionName = "scale-in";
    this.isShowCover = false;
    if (this.currentTrackIndex > 0) {
     this.currentTrackIndex--;
    } else {
     this.currentTrackIndex = this.tracks.length - 1;
    }
    this.currentTrack = this.tracks[this.currentTrackIndex];
    this.resetPlayer();
   },
   nextTrack() {
    this.transitionName = "scale-out";
    this.isShowCover = false;
    if (this.currentTrackIndex < this.tracks.length - 1) {
     this.currentTrackIndex++;
    } else {
     this.currentTrackIndex = 0;
    }
    this.currentTrack = this.tracks[this.currentTrackIndex];
    this.resetPlayer();
   },
   resetPlayer() {
    this.barWidth = 0;
    this.circleLeft = 0;
    this.audio.currentTime = 0;
    this.audio.src = this.currentTrack.source;
    setTimeout(() => {
     if(this.isTimerPlaying) {
      this.audio.play();
     } else {
      this.audio.pause();
     }
    }, 300);
   },
   favorite() {
    this.tracks[this.currentTrackIndex].favorited = !this.tracks[
     this.currentTrackIndex
    ].favorited;
   }
  },
  created() {
   let vm = this;
   this.currentTrack = this.tracks[0];
   this.audio = new Audio();
   this.audio.src = this.currentTrack.source;
   this.audio.ontimeupdate = function() {
    vm.generateTime();
   };
   this.audio.onloadedmetadata = function() {
    vm.generateTime();
   };
   this.audio.onended = function() {
    vm.nextTrack();
    this.isTimerPlaying = true;
   };
   for (let index = 0; index < this.tracks.length; index++) {
    const element = this.tracks[index];
    let link = document.createElement('link');
    link.rel = "prefetch";
    link.href = element.cover;
    link.as = "image"
    document.head.appendChild(link)
   }
  }
 });
</script>

Lời kết

Trên đây là toàn bộ source code mini music player. Nếu có bất cứ thắc mắc hay khiếu nại về bản quyền hãy comment ngay phía dưới cho mình biết nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật hiệu quả!

Copyright © Code Pro
Sống hết mình !

26 comments

 1. Muộn rồi mà sao còn ....🌟
  1. ngủ thôi :3
  2. a ngủ ngon kkk
  3. em ngủ đẹp haha :>
  4. Something.... :3
 2. Wakie Wakie 😌
  1. Wakie Wakie :3
 3. Wake up its time for school 🏫
  1. bọn mình học xong lấy vợ hết rồi =))
  2. Ohh :((
 4. Ối fooif ôi anh Đức đẹp trai vãi
  1. anh biết anh đẹp trai rồi :3
 5. Hay qué hay qué :3
  1. hehe :v
 6. đẹp quá ông ơi ♥
  1. oke =))
 7. nghiên cứu làm phát nhạc nguyên list luôn em
  1. à thật ra nó là list nhạc xong tách ra ấy mà :3
 8. where to put audio link??
  1. tôi chú thích trong code hết cả rồi!
 9. Bạn chỉ tui điền ở đây ik. Tui điền r mà k nghe :((
  source: "link nhạc định dạng .mp3",
  1. cứ .mp3 là phải được nha. có thể bạn copy thiếu code rồi
  2. source: "https://zingmp3.vn/bai-hat/Chac-Gi-Anh-Yeu-Co-Ay-Huong-Ly/ZO9F99B9.html .mp3 ",
   url: " https://zingmp3.vn/bai-hat/Chac-Gi-Anh-Yeu-Co-Ay-Huong-Ly/ZO9F99B9.html .mp3",
   Tôi điền vậy nè
  3. Như này là sai rồi.
   Link nhạc định dạng .mp3 chứ không phải ông thêm .mp3 vào sau link

   Để có link nhạc định dạng .mp3 ông phải tải nhạc về sau đó up lên hosting hoặc github page mới được nha!
  4. Ok. Mà bn có thể cho tui xin code nhạc đầy đủ của bài này được khg?

   https://www.code.pro.vn/2021/07/nam-doi-ban-tay-official-music-kay-tran.html
  5. bạn F12 là lấy dược hết nha!