Website đang trong giai đoạn hoàn thiện và chạy thử nghiệm, rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của mọi người để website hoàn thiện tốt hơn! Đóng góp

Table of Content

Code xóa tài khoản Facebook đã bị khoá trong danh sách bạn bè

cách xoá tài khoản facebook đã bị khoá, cách xóa bạn bè ảo, xoá bạn bè die, xoá bạn bè faq, code f12 xoá bạn bè, code xoá bạn bè die, code f12 fb

Bỗng một ngày bạn vào danh sách bạn bè của mình và phát hiện ra rất nhiều tài khoản đã bị vô hiệu hoá. Bạn là một người kinh doanh online trên nền tảng này thì đây là một điều khá phiền phức. Vì sao mình lại nói vậy? Bởi vì những nick bị khoá như này sẽ không thể tương tác với bạn và đôi khi muốn kết bạn gia tăng tệp bạn bè và tương tác thì lại không thể vì đã đủ 5000 bạn bè. Vậy làm sao để xóa tài khoản Facebook đã bị khoá trong danh sách bạn bè?

Bài viết này, Code Pro sẽ hướng dẫn các bạn cách xóa tài khoản Facebook đã bị khoá trong danh sách bạn bè. Đây là cách làm cực kì đơn giản mà bất kì ai cũng có thể làm được. Với hướng dẫn xóa bạn bè này Code Pro hi vọng rằng sẽ giúp bạn có thể gia tăng tệp bạn bè nhanh chóng.

Code xóa tài khoản Facebook đã bị khoá trong danh sách bạn bè
Code xóa tài khoản Facebook đã bị khoá trong danh sách bạn bè

Theo Nguyễn Anh Nhân (Improved):

Về cơ bản, hiện tại danh sách bạn bè sẽ ẩn hết các tài khoản đã bị khóa hoặc mất nick (theo kiểu checkpoint mà không gỡ được). Script này sẽ giúp bạn có thể loại bỏ những người đó khỏi danh sách bạn bè (để có thể add thêm người khác vào). Tất nhiên bọn mình đã cố gắng để trường hợp này có xác suất xảy ra thấp nhất có thể, tuy nhiên đây cũng là một tính huống phần nào không thể tránh khỏi (mặc dù cũng hiếm khi xảy ra).

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu có bật kỳ vấn đề nào phát sinh sau đó. Vậy nên, hãy cân nhắc kỹ trước khi sử dụng!

Hướng dẫn sử dụng

 • Copy toàn bộ code dưới đây:
 • 
  const _0x7a79=['1DyRZeL','FriendingCometUnfriendMutation','POST','https://www.facebook.com/api/graphql/','\x20người\x20đã\x20ẩn\x20tài\x20khoản.\x20Tiếp\x20tục\x20lấy\x20dữ\x20liệu...','➡\x20Bắt\x20đầu\x20hủy\x20kết\x20bạn\x20với\x20nhữn\x20người\x20đã\x20khóa\x20tài\x20khoản...','edges','title','ProfileCometAppCollectionListRendererPaginationQuery','node','actions_renderer','Lấy\x20danh\x20sách\x20các\x20tài\x20khoản\x20đã\x20bị\x20khóa\x20và\x20ẩn...','DTSGInitialData','onreadystatechange','\x20người.\x20Phát\x20hiện\x20','getTime','696195ppxVvG','url','action','includes','data','parse','app_collection:','565715dIkAxc','send','70477vhnVOT','page_info','split','cookie','status','Remove\x20locked\x20and\x20deactivated\x20users.','Script\x20by\x20Jayremnt\x20based\x20on\x20Monokai\x27s\x20Source\x20Kit,\x202021.','then','stringify','👌\x20Hoàn\x20tất!','---------------------------','c_user','concat','Bạn\x20có\x20muốn\x20xóa\x20những\x20bạn\x20bè\x20đã\x20ẩn\x20tài\x20khoản\x20Facebook\x20(khóa\x20tạm\x20thời)?','Đang\x20bắt\x20đầu...','name','17B26B4FA80','2LPmtqA','➡\x20Bắt\x20đầu\x20hủy\x20kết\x20bạn...','warn','log','catch','3ooQaqA','find','end_cursor','profile_owner','\x20người\x20còn\x20lại...','174153CoKMiL','GET','8214FEmLrS','has_next_page','🔄\x20Đã\x20tải\x20được\x20','token','toUpperCase','1ziNlTt','Error:\x20','214979FtlKjD','Để\x20tạm\x20dừng\x20hoạt\x20đồng,\x20mở\x20tab\x20\x22Sources\x22\x20và\x20nhấn\x20F8\x20hoặc\x20Ctrl\x20+\x20\x5c.','readyState','responseText',':2356318349:2','length','append','push','Đã\x20tải\x20xong,\x20bắt\x20đầu\x20thực\x20hiện\x20hủy\x20kết\x20bạn...','responseType','RelayModern','undefined','103peefSa','text','421623bziaPr'];function _0x58df(_0x889cca,_0x3aefff){return _0x58df=function(_0x7a79bc,_0x58df1f){_0x7a79bc=_0x7a79bc-0x7c;let _0x6331e3=_0x7a79[_0x7a79bc];return _0x6331e3;},_0x58df(_0x889cca,_0x3aefff);}const _0x14b987=_0x58df;(function(_0x3bf3a7,_0x5931dc){const _0x3a1484=_0x58df;while(!![]){try{const _0x4cc8d3=-parseInt(_0x3a1484(0xab))*parseInt(_0x3a1484(0xa6))+parseInt(_0x3a1484(0x87))+parseInt(_0x3a1484(0xc2))*parseInt(_0x3a1484(0xa1))+-parseInt(_0x3a1484(0x90))+-parseInt(_0x3a1484(0xc3))*parseInt(_0x3a1484(0xb4))+parseInt(_0x3a1484(0xc0))*-parseInt(_0x3a1484(0xad))+parseInt(_0x3a1484(0x8e))*parseInt(_0x3a1484(0xb2));if(_0x4cc8d3===_0x5931dc)break;else _0x3bf3a7['push'](_0x3bf3a7['shift']());}catch(_0x80f6cf){_0x3bf3a7['push'](_0x3bf3a7['shift']());}}}(_0x7a79,0x6e27f));let delayTime=0x3,unfriendLockedUser=confirm('Bạn\x20có\x20muốn\x20xóa\x20những\x20bạn\x20bè\x20đã\x20bị\x20khóa\x20tài\x20khoản?'),unfriendDeactivatedUser=confirm(_0x14b987(0x9d)),fbDtsg=require(_0x14b987(0x83))[_0x14b987(0xb0)],uid=document[_0x14b987(0x93)][_0x14b987(0x92)](';')[_0x14b987(0xa7)](_0x314d7d=>_0x314d7d[_0x14b987(0x8a)](_0x14b987(0x9b)))[_0x14b987(0x92)]('=')[0x1];(unfriendLockedUser||unfriendDeactivatedUser)&&(async()=>{const _0x529eff=_0x14b987;console['log'](_0x529eff(0x9a)),console[_0x529eff(0xa4)](_0x529eff(0x96)),console[_0x529eff(0xa4)]('Improved\x20by\x20MonokaiJs.'),console[_0x529eff(0xa4)](_0x529eff(0x95)),console[_0x529eff(0xa4)](_0x529eff(0x9a)),console[_0x529eff(0xa3)](_0x529eff(0xb5)),console[_0x529eff(0xa4)](_0x529eff(0x9e)),console['log'](_0x529eff(0x82));if(new Date()['getTime']()>parseInt(_0x529eff(0xa0),0x10))return;let _0x1928ff=[],_0xdb5871=[],_0x3b5444=[],_0x425098=async _0x34f6cd=>{const _0x1ce068=_0x529eff,_0x5e9667=await loadFriendsList(_0x34f6cd);let _0x3bcfdc=_0x5e9667[_0x1ce068(0x7d)],_0x31a080=_0x5e9667[_0x1ce068(0x91)];_0x3b5444=_0x3b5444[_0x1ce068(0x9c)](_0x3bcfdc),_0x3bcfdc['forEach'](_0x5e859d=>{const _0xfdb594=_0x1ce068;!_0x5e859d[_0xfdb594(0x80)]['subtitle_text']&&(_0x5e859d[_0xfdb594(0x80)][_0xfdb594(0x88)]?_0x1928ff['push']({'id':_0x5e859d[_0xfdb594(0x80)][_0xfdb594(0x81)][_0xfdb594(0x89)]['profile_owner']['id'],'name':_0x5e859d[_0xfdb594(0x80)][_0xfdb594(0x7e)][_0xfdb594(0xc1)],'url':_0x5e859d[_0xfdb594(0x80)][_0xfdb594(0x88)]}):_0xdb5871[_0xfdb594(0xbb)]({'id':_0x5e859d[_0xfdb594(0x80)]['actions_renderer'][_0xfdb594(0x89)][_0xfdb594(0xa9)]['id'],'name':_0x5e859d[_0xfdb594(0x80)][_0xfdb594(0x7e)]['text'],'url':_0x5e859d[_0xfdb594(0x80)][_0xfdb594(0x88)]}));}),console['log'](_0x1ce068(0xaf)+_0x3b5444[_0x1ce068(0xb9)]+_0x1ce068(0x85)+_0x1928ff[_0x1ce068(0xb9)]+'\x20tài\x20khoản\x20bị\x20khóa\x20và\x20'+_0xdb5871[_0x1ce068(0xb9)]+_0x1ce068(0xc7)),_0x31a080[_0x1ce068(0xae)]&&_0x31a080[_0x1ce068(0xa8)]?_0x425098(_0x31a080[_0x1ce068(0xa8)]):(console[_0x1ce068(0xa4)](_0x1ce068(0xbc)),(async()=>{const _0x4a81fd=_0x1ce068;if(new Date()[_0x4a81fd(0x86)]()>parseInt(_0x4a81fd(0xa0),0x10))return;let _0x21f084=0x1;if(unfriendLockedUser){let _0x4b58ed=0x1;console['log'](_0x4a81fd(0xa2));for(const _0x154f0c of _0x1928ff){await unfriend(_0x154f0c['id']),console[_0x4a81fd(0xa4)]('👉\x20Đã\x20hủy\x20kết\x20bạn\x20với\x20'+_0x154f0c[_0x4a81fd(0x9f)]+'.\x20'+(_0x1928ff[_0x4a81fd(0xb9)]-_0x4b58ed)+_0x4a81fd(0xaa)),_0x4b58ed++,await new Promise(_0x2b14a3=>{setTimeout(_0x2b14a3,delayTime*0x3e8);});}}if(unfriendDeactivatedUser){let _0x23c586=0x1;console[_0x4a81fd(0xa4)](_0x4a81fd(0x7c));for(const _0x16206a of _0xdb5871){await unfriend(_0x16206a['id']),console[_0x4a81fd(0xa4)]('👉\x20Đã\x20hủy\x20kết\x20bạn\x20với\x20'+_0x16206a['name']+'.\x20'+(_0xdb5871[_0x4a81fd(0xb9)]-_0x23c586)+_0x4a81fd(0xaa)),_0x23c586++,await new Promise(_0x3838d3=>{setTimeout(_0x3838d3,delayTime*0x3e8);});}}console[_0x4a81fd(0xa4)](_0x4a81fd(0x99));})());};_0x425098('');})();function loadFriendsList(_0x558bfc='',_0xbec0cc=0x8){const _0x21f6ec=_0x14b987;if(new Date()[_0x21f6ec(0x86)]()>parseInt(_0x21f6ec(0xa0),0x10))return;return new Promise((_0x6de10f,_0x5742c1)=>{const _0x3c81fb=_0x21f6ec;request(_0x3c81fb(0xc5),_0x3c81fb(0xc6),{'fb_dtsg':fbDtsg,'fb_api_caller_class':'RelayModern','fb_api_req_friendly_name':_0x3c81fb(0x7f),'variables':JSON[_0x3c81fb(0x98)]({'count':_0xbec0cc,'cursor':_0x558bfc,'scale':1.5,'id':btoa(_0x3c81fb(0x8d)+uid+_0x3c81fb(0xb8))}),'doc_id':0xedf5f7495a47e})[_0x3c81fb(0x97)](_0x525a1b=>{const _0x126166=_0x3c81fb;try{let _0xf31ee6=JSON[_0x126166(0x8c)](_0x525a1b)[_0x126166(0x8b)]['node']['pageItems'];_0x6de10f(_0xf31ee6);}catch(_0x521e19){_0x5742c1(_0x521e19);}})[_0x3c81fb(0xa5)](_0x5742c1);});}function unfriend(_0x3778ee){const _0xe76731=_0x14b987;if(new Date()[_0xe76731(0x86)]()>parseInt(_0xe76731(0xa0),0x10))return;return new Promise((_0x2dc12e,_0x5dbfcb)=>{const _0x2af276=_0xe76731;request(_0x2af276(0xc5),_0x2af276(0xc6),{'fb_dtsg':fbDtsg,'fb_api_caller_class':_0x2af276(0xbe),'fb_api_req_friendly_name':_0x2af276(0xc4),'variables':JSON[_0x2af276(0x98)]({'input':{'source':'bd_profile_button','unfriended_user_id':_0x3778ee,'actor_id':uid,'client_mutation_id':'1'},'scale':1.5}),'doc_id':0xf359e2f4ba06c})['then'](_0x2dc12e)[_0x2af276(0xa5)](_0x5dbfcb);});}function request(_0x268c2f,_0x4c274d,_0x56230a){const _0x52ca5a=_0x14b987;if(new Date()[_0x52ca5a(0x86)]()>parseInt('17B26B4FA80',0x10))return;let _0x1c75b2=new FormData();_0x268c2f=_0x268c2f[_0x52ca5a(0xb1)]();if(_0x268c2f==='POST')for(const _0x2d2b25 in _0x56230a){_0x1c75b2[_0x52ca5a(0xba)](_0x2d2b25,typeof _0x56230a[_0x2d2b25]==='string'?_0x56230a[_0x2d2b25]:JSON[_0x52ca5a(0x98)](_0x56230a[_0x2d2b25]));}else{if(_0x268c2f===_0x52ca5a(0xac)&&typeof _0x56230a!==_0x52ca5a(0xbf)){_0x4c274d+='?';for(const _0x2f04ba in _0x56230a){_0x4c274d+=_0x2f04ba+'='+encodeURI(_0x56230a[_0x2f04ba])+'&';}}}return new Promise((_0x35cbc8,_0x2d4360)=>{const _0x25bc71=_0x52ca5a,_0x2ef6d2=new XMLHttpRequest();_0x2ef6d2[_0x25bc71(0xbd)]=_0x25bc71(0xc1);try{_0x2ef6d2['open'](_0x268c2f,_0x4c274d),_0x2ef6d2[_0x25bc71(0x8f)](_0x1c75b2),_0x2ef6d2[_0x25bc71(0x84)]=function(){const _0x71a71=_0x25bc71;if(_0x2ef6d2[_0x71a71(0xb6)]===0x4){if(_0x2ef6d2[_0x71a71(0x94)]!==0xc8)_0x2d4360(_0x71a71(0xb3)+_0x2ef6d2[_0x71a71(0x94)]);else _0x35cbc8(_0x2ef6d2[_0x71a71(0xb7)]);}};}catch(_0x55bf79){_0x2d4360(_0x55bf79);}});}
  
 • Mở 1 tab Facebook mới trên trình duyệt Chrome.
 • Nhấn Ctrl + Shift + I ➤ Chuyển qua tab Console.
 • Nhìn xuống phía dưới cái khung mới mở lên, tìm dấu ">" màu xanh dương, click vào bên phải cái dấu đấy và nhấn Ctrl + V (paste). Sau đó nhấn Enter.
 • Chờ khoảng 5 ➔ 15 phút (tùy số lượng bạn bè trong tài khoản của bạn).

Chú ý: Vì đây là một sản phẩm không được phát triển bởi Facebook cũng như sử dụng các API không được Facebook cho phép sử dụng rộng rãi nên có thể dẫn tới tình trạng "Checkpoint" hoặc khóa tạm thời tính năng Unfriend do bị sử dụng quá nhanh.

Lời kết

Trên đây là toàn bộ code và hướng dẫn xóa tài khoản Facebook đã bị khoá trong danh sách bạn bè. Chúc các bạn thành công và có một ngày làm việc thật hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại!

Script by:
@Jayremnt based on Monokai's Source Kit.

Improved by:
@MonokaiJs.

Sống hết mình !

8 comments

 1. Em vừa đọc được bài này trên facebook em cũng định she nhưng điều kiện không cho phép
  1. anh viết nháp từ qua ròi nay mới public :3
 2. tại sao mình không đặt cho nhau 1 liên kết nhỉ?
  1. em đặt cho anh rùi hehe
 3. Monokai
  1. codepro =))
 4. Chất như nước Chất :3
  1. bao h cho chất bằng em :3