Website đang trong giai đoạn hoàn thiện và chạy thử nghiệm, rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của mọi người để website hoàn thiện tốt hơn! Đóng góp

Table of Content

Share code hiệu ứng tuyết rơi ngẫu nhiên trang trí Noel cho blog/website

share code hiệu ứng tuyết rơi, code tuyết rơi, hiệu ứng tuyết rơi cho blog, tạo hiệu ứng tuyết rơi cho web, hiệu ứng tuyết đẹp, code trang trí noel

Noel không chỉ là dịp kỷ niệm ngày Thiên Chúa giáng thế theo đạo Thiên Chúa mà đây còn là một ngày lễ của mỗi gia đình. Hôm nay, hãy cùng Code Pro trang trí đón Noel cho blog/website bằng hiệu ứng tuyết rơi tuyệt đẹp nhé!

Share code hiệu ứng tuyết rơi ngẫu nhiên trang trí Noel cho blog/website
Share code hiệu ứng tuyết rơi ngẫu nhiên trang trí Noel cho blog/website

→ Chuyển blog sang chế độ tối để nhìn rõ hiệu ứng tuyết rơi!

Các bước thực hiện

Bước 1: Copy toàn bộ code dưới đây và tuỳ chỉnh:


<style>
	#snowflakeContainer{position:absolute;left:0px;top:0px;}
	.snowflake{padding-left:15px;font-size:14px;line-height:24px;position:fixed;color:#ebebeb;user-select:none;z-index:1000;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;-khtml-user-select:none;-webkit-user-select:none;-webkit-touch-callout:none;}
	.snowflake:hover {cursor:default}
</style>
<div id='snowflakeContainer'>
<p class='snowflake'>❄</p>
</div>
<script style='text/javascript'>
	//<![CDATA[
	var requestAnimationFrame=window.requestAnimationFrame||window.mozRequestAnimationFrame||window.webkitRequestAnimationFrame||window.msRequestAnimationFrame;var transforms=["transform","msTransform","webkitTransform","mozTransform","oTransform"];var transformProperty=getSupportedPropertyName(transforms);var snowflakes=[];var browserWidth;var browserHeight;var numberOfSnowflakes=50;var resetPosition=false;function setup(){window.addEventListener("DOMContentLoaded",generateSnowflakes,false);window.addEventListener("resize",setResetFlag,false)}setup();function getSupportedPropertyName(b){for(var a=0;a<b.length;a++){if(typeof document.body.style[b[a]]!="undefined"){return b[a]}}return null}function Snowflake(b,a,d,e,c){this.element=b;this.radius=a;this.speed=d;this.xPos=e;this.yPos=c;this.counter=0;this.sign=Math.random()<0.5?1:-1;this.element.style.opacity=0.5+Math.random();this.element.style.fontSize=4+Math.random()*30+"px"}Snowflake.prototype.update=function(){this.counter+=this.speed/5000;this.xPos+=this.sign*this.speed*Math.cos(this.counter)/40;this.yPos+=Math.sin(this.counter)/40+this.speed/30;setTranslate3DTransform(this.element,Math.round(this.xPos),Math.round(this.yPos));if(this.yPos>browserHeight){this.yPos=-50}};function setTranslate3DTransform(a,c,b){var d="translate3d("+c+"px, "+b+"px, 0)";a.style[transformProperty]=d}function generateSnowflakes(){var b=document.querySelector(".snowflake");var h=b.parentNode;browserWidth=document.documentElement.clientWidth;browserHeight=document.documentElement.clientHeight;for(var d=0;d<numberOfSnowflakes;d++){var j=b.cloneNode(true);h.appendChild(j);var e=getPosition(50,browserWidth);var a=getPosition(50,browserHeight);var c=5+Math.random()*40;var g=4+Math.random()*10;var f=new Snowflake(j,g,c,e,a);snowflakes.push(f)}h.removeChild(b);moveSnowflakes()}function moveSnowflakes(){for(var b=0;b<snowflakes.length;b++){var a=snowflakes[b];a.update()}if(resetPosition){browserWidth=document.documentElement.clientWidth;browserHeight=document.documentElement.clientHeight;for(var b=0;b<snowflakes.length;b++){var a=snowflakes[b];a.xPos=getPosition(50,browserWidth);a.yPos=getPosition(50,browserHeight)}resetPosition=false}requestAnimationFrame(moveSnowflakes)}function getPosition(b,a){return Math.round(-1*b+Math.random()*(a+2*b))}function setResetFlag(a){resetPosition=true};
	//]]>
</script>

Tuỳ chỉnh mặc định:

 • Thay đổi biểu tượng: <p class='snowflake'>❄</p>
 • ❊ ✽ ✫ ✬ ✭ ❃ ❋ ❀ ✤ ✥ ❄ ✾ ⋆ ✢ ✰ ☘ ❋ ✦ ✧ ✣ ✷ ✸ ✺ ✱ ✶ ✻ ❈ ❉ ✪ ✿ ❁ ✩ ★ ✢ ✣ ☘ ✤ ✥ ✱ ✲ ✵ ✶ ✷ ❊ ❋ ✸ ✹ ✺ ✻ ✽ ✾ ✿ ❀ ❁ ❂ ❃ ❈ ❉
 • Thay đổi màu tuyết: color:#ebebeb
 • Thay đổi số lượng: numberOfSnowflakes=50
 • Thay đổi kích thước: 30+"px"

Bước 2: Chèn toàn bộ code vào trước thẻ đóng </body>

Bước 3: Lưu lại và tận hưởng thành quả!

Lời kết

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn và code hiệu ứng tuyết rơi ngẫu nhiên trang trí Noel cho blog/website. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại!

Copyright © Code Pro

Sống hết mình !

9 comments

 1. uiza lạnh qué lạnh qué anh ơi 🤧
  1. chuẩn bị lạnh thật gòy
  2. aaaaaaaaaaa 🥶
  3. á á á
 2. trời nay trở lạnh rồi 🥶
  1. vẫn không lạnh bằng lòng người :3
  2. câu này thấm thật đấy kkk
  3. sự thật đó :3
 3. cho em hỏi chỉnh tốc độ rơi ở chỗ nào ạ