Khung avatar Facebook chung tay chống dịch Covid-19

Chung tay chống dịch Covid-19 Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Bộ Y tế phát động chiến …