Website đang trong giai đoạn hoàn thiện và chạy thử nghiệm, rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của mọi người để website hoàn thiện tốt hơn! Đóng góp
report-facebook

Report 13 tuổi - Báo cáo tài khoản chưa đủ tuổi sử dụng Facebook (TUT dame 791 097)

Vì một lý do nào đó mà bạn muốn xoá tài khoản của một người trên Facebook? Điều này là không nên, tuy nhiên trong một số trường hợp việc này có thể c…

Report 359 - Báo cáo tài khoản Facebook vi phạm bản quyền (TUT dame 359)

Ai đó đang giả mạo bạn trên Facebook, sử dụng ảnh của bạn để làm việc xấu và bạn đã tìm đủ mọi cách để báo cáo, nhưng mọi yêu cầu gửi lên đều không n…

Report 808 - Báo cáo tài khoản Facebook giả mạo (TUT dame 808)

Báo cáo tài khoản Facebook giả mạo Ai đó đang giả mạo bạn trên Facebook để làm việc xấu và bạn đã tìm đủ mọi cách để báo cáo, nhưng mọi yêu cầu gửi …