Report 359 - Báo cáo tài khoản Facebook vi phạm bản quyền (TUT dame 359)

Ai đó đang giả mạo bạn trên Facebook, sử dụng ảnh của bạn để làm việc xấu và bạn đã tìm đủ mọi cách…

Report 808 - Báo cáo tài khoản Facebook giả mạo (TUT dame 808)

Báo cáo tài khoản Facebook giả mạo Ai đó đang giả mạo bạn trên Facebook để làm việc xấu và bạn đã tì…