Website đang trong giai đoạn hoàn thiện và chạy thử nghiệm, rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của mọi người để website hoàn thiện tốt hơn! Đóng góp
jack-cam-3.5mm

Tại sao các hãng điện thoại từ chối jack tai nghe 3.5mm?

Bài blog này sẽ đi sâu vào một trong những thay đổi quan trọng nhất trong thiết kế điện thoại di động trong những năm gần đây - việc loại bỏ jack cắm…