Website đang trong giai đoạn hoàn thiện và chạy thử nghiệm, rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của mọi người để website hoàn thiện tốt hơn! Đóng góp
truyen

Lão Hạc

N am Cao là một trong những cây bút hiện thực xuất sắc nhất của văn học hiện thực trước cách mạng. Các tác phẩm của ông sáng tác trên hai đề tài lớn …

33 ngày thất tình

33 ngày thất tình Tình yêu là một tuyệt tác của thượng đế, lừa tình là một công trình vĩ đại của loài người. Tình yêu vốn là đề tài muôn thuở, chỉ v…