Cách xoá bỏ năm tháng trong URL blogspot

Share code xoá bỏ năm tháng trong liên kết blogspot

Chào mừng tất cả các bạn đã đến với bài viết tiếp theo của Code Pro. Hôm nay, mình sẽ chia sẻ cho các bạn một thủ thuật nhỏ làm đẹp liên kết cho blogspot. Thủ thuật này chắc cũng khá quen thuộc với các blogger và cũng đã nhiều người chia sẻ. Mình muốn chia sẻ lại cho những ai chưa biết. Ai biết rồi thì có thể bỏ qua bài viết này.

cách xoá bỏ năm tháng trong url blogspot
Cách xoá bỏ năm tháng trong URL blogspot

Việc xoá bỏ năm tháng trong liên kết giúp liên kết trở nên ngắn gọn hơn, đẹp mắt hơn và chuyên nghiệp hơn. Tuy nhiên, liên kết sẽ không thể chuyển hướng dẫn lỗi 404 khi chia sẻ.

Cách khắc phục lỗi chuyển hướng là bạn phải cài đặt chuyển hướng thủ công từng bài trong cài đặt blogger. Hoặc sử dụng js chuyển hướng áp dụng cho từng bài. Mình không đánh giá cao cách này, nhưng cho đến thời điểm hiện tại (08/06/2021) thì đây là cách khắc phục duy nhất!

Hướng dẫn chi tiết

 • Copy đoạn js phía dưới
 • 
  <!-- Code xóa bỏ năm tháng trong link blogspot (Lê Anh Đức - leanhduc.pro.vn) -->
  <script type='text/javascript'>
  	//<![CDATA[
  		var urlTotal,nextPageToken,postsDatePrefix=!1,accessOnly=!1,useApiV3=!1,apiKey="",blogId="",postsOrPages=["pages","posts"],jsonIndex=1,secondRequest=!0,feedPriority=0,amp="&amp;"[0];function urlVal(){var e=window.location.pathname,t=e.length;return".html"===e.substring(t-5)?0:t>1?1:2}function urlMod(){var e=window.location.pathname;"p"===e.substring(1,2)?(e=(e=e.substring(e.indexOf("/",1)+1)).substr(0,e.indexOf(".html")),history.replaceState(null,null,"../"+e)):(e=(e=postsDatePrefix?e.substring(1):e.substring(e.indexOf("/",7)+1)).substr(0,e.indexOf(".html")),history.replaceState(null,null,"../../"+e))}function urlSearch(e,t){var n=e+".html";t.forEach(function(e){-1!==e.search(n)&&(window.location=e)})}function urlManager(){var e=urlVal();0===e?accessOnly||urlMod():1===e?getJSON(postsOrPages[feedPriority],1):2===e&&(accessOnly||history.replaceState(null,null,"/"))}function getJSON(e,t){var n=document.createElement("script");if(useApiV3){var o="https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/"+blogId+"/"+e+"?key="+apiKey+"#maxResults=500#fields=nextPageToken%2Citems(url)#callback=bloggerJSON";nextPageToken&&(o+="#pageToken="+nextPageToken),nextPageToken=void 0}else o=window.location.protocol+"//"+window.location.hostname+"/feeds/"+e+"/default?start-index="+t+"#max-results=150#orderby=published#alt=json-in-script#callback=bloggerJSON";o=o.replace(/#/g,amp),n.type="text/javascript",n.src=o,document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(n)}function bloggerJSON(e){var t=[];if(useApiV3||void 0===urlTotal&&(urlTotal=parseInt(e.feed.openSearch$totalResults.$t)),useApiV3){try{e.items.forEach(function(e,n){t.push(e.url)})}catch(e){}nextPageToken=e.nextPageToken}else try{e.feed.entry.forEach(function(n,o){var r=e.feed.entry[o];r.link.forEach(function(e,n){"alternate"===r.link[n].rel&&t.push(r.link[n].href)})})}catch(e){}urlSearch(window.location.pathname,t),urlTotal>150?(jsonIndex+=150,urlTotal-=150,getJSON(postsOrPages[feedPriority],jsonIndex)):nextPageToken?getJSON(postsOrPages[feedPriority]):secondRequest&&(nextPageToken=void 0,urlTotal=void 0,jsonIndex=1,secondRequest=!1,0===feedPriority?(feedPriority=1,getJSON("posts",1)):1===feedPriority&&(feedPriority=0,getJSON("pages",1)))}function bloggerJS(e){e&&(feedPriority=e),urlManager()}bloggerJS();
  	//]]>
  </script>
   
 • Dán toàn bộ code đã copy phía trên vào trước thẻ đóng </body>
 • Lưu lại là xong rồi !

Lời kết

Trên đây là toàn bộ code và hướng dẫn xóa bỏ năm tháng trong URL Blogspot. Nếu có bất cứ thắc mắc hay khiếu nại về bản quyền hãy comment ngay phía dưới cho mình biết nhé. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thật hiệu quả !

Copyright @ Code Pro
Bài viết liên quan: