Share code tạo chữ hình trái tim cho blog/website

Hướng dẫn làm trang tạo chữ hình trái tim cho blog/website

Chào mừng các bạn đã đến với bài viết tiếp theo của Code Pro! Tình hình là hết ý tưởng viết bài rồi nên là hôm nay share lại cái code cũ cho những ai chưa biết - ai biết rồi thì có thể bỏ qua!

tạo chữ hình trái tim
Share code tạo hình trái tim bằng chữ

Source:

Copy toàn bộ code sau và thêm vào blog/website!

<script type="text/javascript">
  function createHeart(sourceId, resultId) {
    objSource = window.document.getElementById(sourceId);
    objResult = window.document.getElementById(resultId);

    if (objSource.value.length == 0) {
      alert("Vui lòng nhập nội dung cần tạo trái tim!");
      return false;
    }

    string = objSource.value;

    heart = "";
    heart += "_________" + partString(string, 8) + "____________" + partString(string, 9) + "\n";
    heart += "______" + partString(string, 12) + "_______" + partString(string, 15) + "\n";
    heart += "____" + partString(string, 17) + "___" + partString(string, 18) + "\n";
    heart += "___" + partString(string, 41) + "\n";
    heart += "__" + partString(string, 44) + "\n";
    heart += "_" + partString(string, 46) + "\n";
    heart += "_" + partString(string, 46) + "\n";
    heart += partString(string, 47) + "\n";
    heart += partString(string, 47) + "\n";
    heart += partString(string, 46) + "\n";
    heart += partString(string, 45) + "\n";
    heart += "_" + partString(string, 43) + "\n";
    heart += "__" + partString(string, 41) + "\n";
    heart += "____" + partString(string, 38) + "\n";
    heart += "______" + partString(string, 34) + "\n";
    heart += "_________" + partString(string, 28) + "\n";
    heart += "____________" + partString(string, 22) + "\n";
    heart += "______________" + partString(string, 18) + "\n";
    heart += "_________________" + partString(string, 13) + "\n";
    heart += "___________________" + partString(string, 9) + "\n";
    heart += "_____________________" + partString(string, 6) + "\n";
    heart += "______________________" + partString(string, 4) + "\n";
    heart += "_______________________" + partString(string, 2) + "\n";

    objResult.value = heart;
  }

  function partString(string, num) {
    if (string.length >= num)
      return string.substring(0, num);

    repeat = Math.ceil(num / string.length);

    newString = "";

    for (i = 0; i < repeat; i++)
      newString += string;

    return newString.substring(0, num);
  }
</script>
<p align="center">
  <br>
  <input id="text" name="text" size="37" placeholder='Nhập nội dung cần làm thành hình trái tim'>
</p>
<p align="center">
  <button name="Create Heart" accesskey="g" onclick="return createHeart('text', 'result');" value="Tạo trái tim" type="button">Tạo trái tim</button>
</p>
<p align="center">Copy hình vừa tạo thôi</p>
<textarea cols="45" rows="23" readonly="readonly" wrap="OFF" id="result" onclick="this.focus(); this.select();"></textarea>
<style>
  input {
    display: block;
    width: 100%;
    padding: 14px 20px;
    outline: 0;
    border: 0;
    border-radius: .25rem;
    font-size: 14px;
    background-color: #f3f6f9;
    height: 3em;
  }
  
  button:active {
    border: 0
  }
  
  .page-wrapper {
    height: 80vh
  }
</style>
 

Lời kết

Trên đây là toàn bộ code tạo chữ hình trái tim mà mình sưu tầm được. Nếu có bất cứ thắc mắc hay khiếu nại về bản quyền hãy comment ngay phía dưới cho mình biết nhé. Chúc các bạn một ngày tốt lành!

Copyright @ Code Pro
Bài viết liên quan: