Website đang trong giai đoạn hoàn thiện và chạy thử nghiệm, rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của mọi người để website hoàn thiện tốt hơn! Đóng góp

Table of Content

Tạo button với hiệu ứng chuyển động Animation

tạo button với hiệu ứng animation, button đẹp, hiệu ứng button đẹp, code button đẹp, tạo button đẹp, animation css3, chuyển động animation css, button

Hướng dẫn tạo button với hiệu ứng chuyển động Animation

Hello, chào mừng các bạn đến với bài viết tiếp theo của Code Pro. Hôm nay, mình sẽ chia sẻ cho các bạn bộ button sử dụng hiệu ứng chuyển động Animation trong CSS3.

button với hiệu ứng chuyển động Animation
Button với hiệu ứng chuyển động Animation

CSS Animation là gì?

Animation được hiểu là hiệu ứng chuyển động, sử dụng để tạo hiệu ứng di chuyển cho các phần tử và được ứng dụng khá nhiều trong các website hiện nay.

Để tạo một chuyển động Animation, bạn cần phải có các keyframe. Mỗi keyframe sẽ được chạy ở một thời điểm xác định và trong keyframe đó nó quy định việc phần tử sẽ di chuyển ra sao...

Giới thiệu qua vậy thôi, ở bài viết này mình sẽ không nói nhiều về chuyển động Animation mà sẽ hướng dẫn các bạn tạo và sử dụng button Animation.

Hướng dẫn tạo button

 • Copy toàn bộ code dưới đây:

<style type="text/css">
	.codepro-custom-btn{width:130px;height:40px;color:#fff;border-radius:5px;padding:10px 25px;font-family:'Lato',sans-serif;font-weight:500;background:transparent;cursor:pointer;transition:all 0.3s ease;position:relative;display:inline-block;box-shadow:inset 2px 2px 2px 0 rgba(255,255,255,.5),7px 7px 20px 0 rgba(0,0,0,.1),4px 4px 5px 0 rgba(0,0,0,.1);outline:none}.codepro-btn-1{background:rgb(6,14,131);background:linear-gradient(0deg,rgba(6,14,131,1) 0%,rgba(12,25,180,1) 100%);border:none}.codepro-btn-1:hover{background:rgb(0,3,255);background:linear-gradient(0deg,rgba(0,3,255,1) 0%,rgba(2,126,251,1) 100%)}.codepro-btn-2{background:rgb(96,9,240);background:linear-gradient(0deg,rgba(96,9,240,1) 0%,rgba(129,5,240,1) 100%);border:none}.codepro-btn-2:before{height:0%;width:2px}.codepro-btn-2:hover{box-shadow:4px 4px 6px 0 rgba(255,255,255,.5),-4px -4px 6px 0 rgba(116,125,136,.5),inset -4px -4px 6px 0 rgba(255,255,255,.2),inset 4px 4px 6px 0 rgba(0,0,0,.4)}.codepro-btn-3{background:rgb(0,172,238);background:linear-gradient(0deg,rgba(0,172,238,1) 0%,rgba(2,126,251,1) 100%);width:130px;height:40px;line-height:42px;padding:0;border:none}.codepro-btn-3 span{position:relative;display:block;width:100%;height:100%}.codepro-btn-3:before,.codepro-btn-3:after{position:absolute;content:"";right:0;top:0;background:rgba(2,126,251,1);transition:all 0.3s ease}.codepro-btn-3:before{height:0%;width:2px}.codepro-btn-3:after{width:0%;height:2px}.codepro-btn-3:hover{background:transparent;box-shadow:none}.codepro-btn-3:hover:before{height:100%}.codepro-btn-3:hover:after{width:100%}.codepro-btn-3 span:hover{color:rgba(2,126,251,1)}.codepro-btn-3 span:before,.codepro-btn-3 span:after{position:absolute;content:"";left:0;bottom:0;background:rgba(2,126,251,1);transition:all 0.3s ease}.codepro-btn-3 span:before{width:2px;height:0%}.codepro-btn-3 span:after{width:0%;height:2px}.codepro-btn-3 span:hover:before{height:100%}.codepro-btn-3 span:hover:after{width:100%}.codepro-btn-4{background-color:#4dccc6;background-image:linear-gradient(315deg,#4dccc6 0%,#96e4df 74%);line-height:42px;padding:0;border:none}.codepro-btn-4:hover{background-color:#89d8d3;background-image:linear-gradient(315deg,#89d8d3 0%,#03c8a8 74%)}.codepro-btn-4 span{position:relative;display:block;width:100%;height:100%}.codepro-btn-4:before,.codepro-btn-4:after{position:absolute;content:"";right:0;top:0;box-shadow:4px 4px 6px 0 rgba(255,255,255,.9),-4px -4px 6px 0 rgba(116,125,136,.2),inset -4px -4px 6px 0 rgba(255,255,255,.9),inset 4px 4px 6px 0 rgba(116,125,136,.3);transition:all 0.3s ease}.codepro-btn-4:before{height:0%;width:.1px}.codepro-btn-4:after{width:0%;height:.1px}.codepro-btn-4:hover:before{height:100%}.codepro-btn-4:hover:after{width:100%}.codepro-btn-4 span:before,.codepro-btn-4 span:after{position:absolute;content:"";left:0;bottom:0;box-shadow:4px 4px 6px 0 rgba(255,255,255,.9),-4px -4px 6px 0 rgba(116,125,136,.2),inset -4px -4px 6px 0 rgba(255,255,255,.9),inset 4px 4px 6px 0 rgba(116,125,136,.3);transition:all 0.3s ease}.codepro-btn-4 span:before{width:.1px;height:0%}.codepro-btn-4 span:after{width:0%;height:.1px}.codepro-btn-4 span:hover:before{height:100%}.codepro-btn-4 span:hover:after{width:100%}.codepro-btn-5{width:130px;height:40px;line-height:42px;padding:0;border:none;background:rgb(255,27,0);background:linear-gradient(0deg,rgba(255,27,0,1) 0%,rgba(251,75,2,1) 100%)}.codepro-btn-5:hover{color:#f0094a;background:transparent;box-shadow:none}.codepro-btn-5:before,.codepro-btn-5:after{content:'';position:absolute;top:0;right:0;height:2px;width:0;background:#f0094a;box-shadow:-1px -1px 5px 0 #fff,7px 7px 20px 0 #0003,4px 4px 5px 0 #0002;transition:400ms ease all}.codepro-btn-5:after{right:inherit;top:inherit;left:0;bottom:0}.codepro-btn-5:hover:before,.codepro-btn-5:hover:after{width:100%;transition:800ms ease all}.codepro-btn-6{background:rgb(247,150,192);background:radial-gradient(circle,rgba(247,150,192,1) 0%,rgba(118,174,241,1) 100%);line-height:42px;padding:0;border:none}.codepro-btn-6 span{position:relative;display:block;width:100%;height:100%}.codepro-btn-6:before,.codepro-btn-6:after{position:absolute;content:"";height:0%;width:1px;box-shadow:-1px -1px 20px 0 rgba(255,255,255,1),-4px -4px 5px 0 rgba(255,255,255,1),7px 7px 20px 0 rgba(0,0,0,.4),4px 4px 5px 0 rgba(0,0,0,.3)}.codepro-btn-6:before{right:0;top:0;transition:all 500ms ease}.codepro-btn-6:after{left:0;bottom:0;transition:all 500ms ease}.codepro-btn-6:hover{background:transparent;color:#76aef1;box-shadow:none}.codepro-btn-6:hover:before{transition:all 500ms ease;height:100%}.codepro-btn-6:hover:after{transition:all 500ms ease;height:100%}.codepro-btn-6 span:before,.codepro-btn-6 span:after{position:absolute;content:"";box-shadow:-1px -1px 20px 0 rgba(255,255,255,1),-4px -4px 5px 0 rgba(255,255,255,1),7px 7px 20px 0 rgba(0,0,0,.4),4px 4px 5px 0 rgba(0,0,0,.3)}.codepro-btn-6 span:before{left:0;top:0;width:0%;height:.5px;transition:all 500ms ease}.codepro-btn-6 span:after{right:0;bottom:0;width:0%;height:.5px;transition:all 500ms ease}.codepro-btn-6 span:hover:before{width:100%}.codepro-btn-6 span:hover:after{width:100%}.codepro-btn-7{background:linear-gradient(0deg,rgba(255,151,0,1) 0%,rgba(251,75,2,1) 100%);line-height:42px;padding:0;border:none}.codepro-btn-7 span{position:relative;display:block;width:100%;height:100%}.codepro-btn-7:before,.codepro-btn-7:after{position:absolute;content:"";right:0;bottom:0;background:rgba(251,75,2,1);box-shadow:-7px -7px 20px 0 rgba(255,255,255,.9),-4px -4px 5px 0 rgba(255,255,255,.9),7px 7px 20px 0 rgba(0,0,0,.2),4px 4px 5px 0 rgba(0,0,0,.3);transition:all 0.3s ease}.codepro-btn-7:before{height:0%;width:2px}.codepro-btn-7:after{width:0%;height:2px}.codepro-btn-7:hover{color:rgba(251,75,2,1);background:transparent}.codepro-btn-7:hover:before{height:100%}.codepro-btn-7:hover:after{width:100%}.codepro-btn-7 span:before,.codepro-btn-7 span:after{position:absolute;content:"";left:0;top:0;background:rgba(251,75,2,1);box-shadow:-7px -7px 20px 0 rgba(255,255,255,.9),-4px -4px 5px 0 rgba(255,255,255,.9),7px 7px 20px 0 rgba(0,0,0,.2),4px 4px 5px 0 rgba(0,0,0,.3);transition:all 0.3s ease}.codepro-btn-7 span:before{width:2px;height:0%}.codepro-btn-7 span:after{height:2px;width:0%}.codepro-btn-7 span:hover:before{height:100%}.codepro-btn-7 span:hover:after{width:100%}.codepro-btn-8{background-color:#f0ecfc;background-image:linear-gradient(315deg,#f0ecfc 0%,#c797eb 74%);line-height:42px;padding:0;border:none}.codepro-btn-8 span{position:relative;display:block;width:100%;height:100%}.codepro-btn-8:before,.codepro-btn-8:after{position:absolute;content:"";right:0;bottom:0;background:#c797eb;transition:all 0.3s ease}.codepro-btn-8:before{height:0%;width:2px}.codepro-btn-8:after{width:0%;height:2px}.codepro-btn-8:hover:before{height:100%}.codepro-btn-8:hover:after{width:100%}.codepro-btn-8:hover{background:transparent}.codepro-btn-8 span:hover{color:#c797eb}.codepro-btn-8 span:before,.codepro-btn-8 span:after{position:absolute;content:"";left:0;top:0;background:#c797eb;transition:all 0.3s ease}.codepro-btn-8 span:before{width:2px;height:0%}.codepro-btn-8 span:after{height:2px;width:0%}.codepro-btn-8 span:hover:before{height:100%}.codepro-btn-8 span:hover:after{width:100%}.codepro-btn-9{border:none;transition:all 0.3s ease;overflow:hidden}.codepro-btn-9:after{position:absolute;content:" ";z-index:-1;top:0;left:0;width:100%;height:100%;background-color:#1fd1f9;background-image:linear-gradient(315deg,#1fd1f9 0%,#b621fe 74%);transition:all 0.3s ease}.codepro-btn-9:hover{background:transparent;box-shadow:4px 4px 6px 0 rgba(255,255,255,.5),-4px -4px 6px 0 rgba(116,125,136,.2),inset -4px -4px 6px 0 rgba(255,255,255,.5),inset 4px 4px 6px 0 rgba(116,125,136,.3);color:#fff}.codepro-btn-9:hover:after{-webkit-transform:scale(2) rotate(180deg);transform:scale(2) rotate(180deg);box-shadow:4px 4px 6px 0 rgba(255,255,255,.5),-4px -4px 6px 0 rgba(116,125,136,.2),inset -4px -4px 6px 0 rgba(255,255,255,.5),inset 4px 4px 6px 0 rgba(116,125,136,.3)}.codepro-btn-10{background:rgb(22,9,240);background:linear-gradient(0deg,rgba(22,9,240,1) 0%,rgba(49,110,244,1) 100%);color:#fff;border:none;transition:all 0.3s ease;overflow:hidden}.codepro-btn-10:after{position:absolute;content:" ";top:0;left:0;z-index:-1;width:100%;height:100%;transition:all 0.3s ease;-webkit-transform:scale(.1);transform:scale(.1)}.codepro-btn-10:hover{color:#fff;border:none;background:transparent}.codepro-btn-10:hover:after{background:rgb(0,3,255);background:linear-gradient(0deg,rgba(2,126,251,1) 0%,rgba(0,3,255,1)100%);-webkit-transform:scale(1);transform:scale(1)}.codepro-btn-11{border:none;background:rgb(251,33,117);background:linear-gradient(0deg,rgba(251,33,117,1) 0%,rgba(234,76,137,1) 100%);color:#fff;overflow:hidden}.codepro-btn-11:hover{text-decoration:none;color:#fff}.codepro-btn-11:before{position:absolute;content:'';display:inline-block;top:-180px;left:0;width:30px;height:100%;background-color:#fff;animation:shiny-btn1 3s ease-in-out infinite}.codepro-btn-11:hover{opacity:.7}.codepro-btn-11:active{box-shadow:4px 4px 6px 0 rgba(255,255,255,.3),-4px -4px 6px 0 rgba(116,125,136,.2),inset -4px -4px 6px 0 rgba(255,255,255,.2),inset 4px 4px 6px 0 rgba(0,0,0,.2)}@-webkit-keyframes shiny-btn1{0%{-webkit-transform:scale(0) rotate(45deg);opacity:0}80%{-webkit-transform:scale(0) rotate(45deg);opacity:0.5}81%{-webkit-transform:scale(4) rotate(45deg);opacity:1}100%{-webkit-transform:scale(50) rotate(45deg);opacity:0}}.codepro-btn-12{position:relative;right:20px;bottom:20px;border:none;box-shadow:none;width:130px;height:40px;line-height:42px;-webkit-perspective:230px;perspective:230px}.codepro-btn-12 span{background:rgb(0,172,238);background:linear-gradient(0deg,rgba(0,172,238,1) 0%,rgba(2,126,251,1) 100%);display:block;position:absolute;width:130px;height:40px;box-shadow:inset 2px 2px 2px 0 rgba(255,255,255,.5),7px 7px 20px 0 rgba(0,0,0,.1),4px 4px 5px 0 rgba(0,0,0,.1);border-radius:5px;margin:0;text-align:center;-webkit-box-sizing:border-box;-moz-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box;-webkit-transition:all .3s;transition:all .3s}.codepro-btn-12 span:nth-child(1){box-shadow:-7px -7px 20px 0 #fff9,-4px -4px 5px 0 #fff9,7px 7px 20px 0 #0002,4px 4px 5px 0 #0001;-webkit-transform:rotateX(90deg);-moz-transform:rotateX(90deg);transform:rotateX(90deg);-webkit-transform-origin:50% 50% -20px;-moz-transform-origin:50% 50% -20px;transform-origin:50% 50% -20px}.codepro-btn-12 span:nth-child(2){-webkit-transform:rotateX(0deg);-moz-transform:rotateX(0deg);transform:rotateX(0deg);-webkit-transform-origin:50% 50% -20px;-moz-transform-origin:50% 50% -20px;transform-origin:50% 50% -20px}.codepro-btn-12:hover span:nth-child(1){box-shadow:inset 2px 2px 2px 0 rgba(255,255,255,.5),7px 7px 20px 0 rgba(0,0,0,.1),4px 4px 5px 0 rgba(0,0,0,.1);-webkit-transform:rotateX(0deg);-moz-transform:rotateX(0deg);transform:rotateX(0deg)}.codepro-btn-12:hover span:nth-child(2){box-shadow:inset 2px 2px 2px 0 rgba(255,255,255,.5),7px 7px 20px 0 rgba(0,0,0,.1),4px 4px 5px 0 rgba(0,0,0,.1);color:transparent;-webkit-transform:rotateX(-90deg);-moz-transform:rotateX(-90deg);transform:rotateX(-90deg)}.codepro-btn-13{background-color:#89d8d3;background-image:linear-gradient(315deg,#89d8d3 0%,#03c8a8 74%);border:none;z-index:1}.codepro-btn-13:after{position:absolute;content:"";width:100%;height:0;bottom:0;left:0;z-index:-1;border-radius:5px;background-color:#4dccc6;background-image:linear-gradient(315deg,#4dccc6 0%,#96e4df 74%);box-shadow:-7px -7px 20px 0 #fff9,-4px -4px 5px 0 #fff9,7px 7px 20px 0 #0002,4px 4px 5px 0 #0001;transition:all 0.3s ease}.codepro-btn-13:hover{color:#fff}.codepro-btn-13:hover:after{top:0;height:100%}.codepro-btn-13:active{top:2px}.codepro-btn-14{background:rgb(255,151,0);border:none;z-index:1}.codepro-btn-14:after{position:absolute;content:"";width:100%;height:0;top:0;left:0;z-index:-1;border-radius:5px;background-color:#eaf818;background-image:linear-gradient(315deg,#eaf818 0%,#f6fc9c 74%);box-shadow:inset 2px 2px 2px 0 rgba(255,255,255,.5);7px 7px 20px 0 rgba(0,0,0,.1),4px 4px 5px 0 rgba(0,0,0,.1);transition:all 0.3s ease}.codepro-btn-14:hover{color:#000}.codepro-btn-14:hover:after{top:auto;bottom:0;height:100%}.codepro-btn-14:active{top:2px}.codepro-btn-15{background:#b621fe;border:none;z-index:1}.codepro-btn-15:after{position:absolute;content:"";width:0;height:100%;top:0;right:0;z-index:-1;background-color:#663dff;border-radius:5px;box-shadow:inset 2px 2px 2px 0 rgba(255,255,255,.5),7px 7px 20px 0 rgba(0,0,0,.1),4px 4px 5px 0 rgba(0,0,0,.1);transition:all 0.3s ease}.codepro-btn-15:hover{color:#fff}.codepro-btn-15:hover:after{left:0;width:100%}.codepro-btn-15:active{top:2px}.codepro-btn-16{border:none;color:#000}.codepro-btn-16:after{position:absolute;content:"";width:0;height:100%;top:0;left:0;direction:rtl;z-index:-1;box-shadow:-7px -7px 20px 0 #fff9,-4px -4px 5px 0 #fff9,7px 7px 20px 0 #0002,4px 4px 5px 0 #0001;transition:all 0.3s ease}.codepro-btn-16:hover{color:#000}.codepro-btn-16:hover:after{left:auto;right:0;width:100%}.codepro-btn-16:active{top:2px}
</style>
 • Dán toàn bộ code đã copy phía trên vào trước thẻ đóng </body>
 • Lưu lại!

Mẫu và hướng dẫn sử dụng button

Dưới đây là 16 mẫu button với hiệu ứng Animation khác nhau. Các bạn sử dụng mẫu nào thì copy code tương ứng với mẫu đấy!
<center><button class="codepro-custom-btn codepro-btn-1" target="blank" title="Code Pro" onclick="window.open('https://www.code.pro.vn/')">Read More</button></center>
<center><button class="codepro-custom-btn codepro-btn-2" target="blank" title="Code Pro" onclick="window.open('https://www.code.pro.vn/')">Read More</button></center>
<center><button class="codepro-custom-btn codepro-btn-3" target="blank" title="Code Pro" onclick="window.open('https://www.code.pro.vn/')"><span>Read More</span></button></center>
<center><button class="codepro-custom-btn codepro-btn-4" target="blank" title="Code Pro" onclick="window.open('https://www.code.pro.vn/')"><span>Read More</span></button></center>
<center><button class="codepro-custom-btn codepro-btn-5" target="blank" title="Code Pro" onclick="window.open('https://www.code.pro.vn/')"><span>Read More</span></button></center>
<center><button class="codepro-custom-btn codepro-btn-6" target="blank" title="Code Pro" onclick="window.open('https://www.code.pro.vn/')"><span>Read More</span></button></center>
<center><button class="codepro-custom-btn codepro-btn-7" target="blank" title="Code Pro" onclick="window.open('https://www.code.pro.vn/')"><span>Read More</span></button></center>
<center><button class="codepro-custom-btn codepro-btn-8" target="blank" title="Code Pro" onclick="window.open('https://www.code.pro.vn/')"><span>Read More</span></button></center>
<center><button class="codepro-custom-btn codepro-btn-9" target="blank" title="Code Pro" onclick="window.open('https://www.code.pro.vn/')">Read More</button></center>
<center><button class="codepro-custom-btn codepro-btn-10" target="blank" title="Code Pro" onclick="window.open('https://www.code.pro.vn/')">Read More</button></center>
<center><button class="codepro-custom-btn codepro-btn-11" target="blank" title="Code Pro" onclick="window.open('https://www.code.pro.vn/')">Read More</button></center>
<center><button class="codepro-custom-btn codepro-btn-12" target="blank" title="Code Pro" onclick="window.open('https://www.code.pro.vn/')"><span>Click!</span><span>Read More</span></button></center>
<center><button class="codepro-custom-btn codepro-btn-13" target="blank" title="Code Pro" onclick="window.open('https://www.code.pro.vn/')">Read More</button></center>
<center><button class="codepro-custom-btn codepro-btn-14" target="blank" title="Code Pro" onclick="window.open('https://www.code.pro.vn/')">Read More</button></center>
<center><button class="codepro-custom-btn codepro-btn-15" target="blank" title="Code Pro" onclick="window.open('https://www.code.pro.vn/')">Read More</button></center>
<center><button class="codepro-custom-btn codepro-btn-16" target="blank" title="Code Pro" onclick="window.open('https://www.code.pro.vn/')">Read More</button></center>

Lời kết

Trên đây là toàn bộ code và hướng dẫn tạo button với hiệu ứng chuyển động Animation. Nếu có bất cứ thắc mắc hay khiếu nại về bản quyền hãy comment ngay phía dưới cho mình biết nhé. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thật hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại!

Copyright @ Code Pro
Sống hết mình !

10 comments

 1. đỉnh quá a ơi !!!
  1. oke em ơii
 2. Anh Đức dạo này đẹp trai quá
  1. thế cơ à kkk =))
 3. Nhiều sự lựa chọn quá mà không biết chọn cái nào luôn anh ạ :V :3
  1. mỗi bài dùng 1 cái cho nó mới =))
 4. Ad ơi, có thể chỉ mình cách chèn đánh giá 5 sao vào bài viết như của ad được không? Cám ơn!!!
  1. Bạn vào https://widgetpack.com/ tạo tài khoản và lấy code để chèn nha!
 5. Share mà ko cho css share làm ji b ơi
  1. ở trên mà bạn ơi