Cách gộp 2 page Facebook thành 1

Làm cách nào để gộp 2 Trang Facebook?

Nếu có 2 Trang Facebook cho cùng một mục đích, bạn có thể hợp nhất các Trang đó khi:

  • Bạn là quản trị viên của cả hai Trang.
  • Các Trang của bạn có tên tương tự và cùng đại diện cho một thực thể.
  • Các Trang của bạn có cùng địa chỉ, nếu các Trang đó có vị trí thực.
Cách gộp 2 page Facebook thành 1
Cách gộp 2 page Facebook thành 1

Trước khi yêu cầu hợp nhất Trang, hãy đảm bảo mọi chiến dịch bạn đang chạy không nhắm đến Trang sẽ bị xóa.

Cách hợp nhất các Trang:

  • Bước 1: Truy cập facebook.com/pages/merge.
  • Bước 2: Chọn 2 Trang mà bạn muốn hợp nhất và nhấp vào Tiếp tục.
  • Bước 3: Nhấp vào Yêu cầu hợp nhất.

Nếu bạn không thể hợp nhất các Trang, điều đó có nghĩa là Trang của bạn không đủ điều kiện để hợp nhất. Nếu bạn nhìn thấy lựa chọn yêu cầu hợp nhất các Trang của mình, chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu của bạn.

Nếu các Trang của bạn đủ điều kiện hợp nhất, những người thích Trang và lượt check in trên cả hai Trang sẽ được kết hợp với nhau. Tuy nhiên, bài viết, ảnh, bài đánh giá, kết quả xếp hạng và tên người dùng của Trang bị xóa cũng sẽ bị xóa. Trang bạn muốn giữ sẽ không thay đổi, trừ việc có thêm những người thích Trang và lượt check in của Trang kia. Trang bạn không muốn giữ sẽ bị gỡ khỏi Facebook và bạn không thể hoàn tác việc hợp nhất.

Lưu ý: Nếu các Trang nằm trên Trình quản lý kinh doanh, bạn có thể truy cập business.facebook.com/pages/merge để hợp nhất.

Lời kết

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn gộp 2 page Facebook thành 1. Chúc các bạn thành công và có một ngày làm việc thật hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại!

Copyright © Code Pro

Bài viết liên quan: