Share code chương trình quản lý thư viện viết bằng C++

Chương trình quản lý thư viện

Chương trình viết bằng C++, sử dụng dụng kiến thức cơ bản trong lập trình hướng đối tượng

Share code chương trình quản lý thư viện viết bằng C++
Share code chương trình quản lý thư viện viết bằng C++

Yêu cầu đề bài

 • Thêm một cuốn sách
 • Sửa thông tin sách
 • Xoá một cuốn sách
 • Nhập thông tin sinh viên
 • Sửa thông tin sinh viên
 • Xoá thông tin sinh viên
 • Mượn sách
 • Trả sách
 • Liệt kê toàn bộ sách trong thư viện
 • Liệt kê toàn bộ sinh viên
 • Liệt kê những sách được mượn của một sinh viên
 • Liên kê toàn bộ sách được mượn trong thư viện
 • Thoát khỏi chương trình

Video demo

Dưới đây là video mình chạy thử trên hệ điều hành MacOS:

Chú ý: Source code được chia sẻ hoàn toàn miễn phí trên cộng đồng Code Pro. Hãy truy cập Code Pro Community để tải về!

Sinh viên thực hiện

Chương trình quản lý thư viện được phát triển bởi sinh viên trường Đại học Thăng Long

STT Mã sinh viên Họ và tên
1
A36000
Lê Anh Đức

Lời kết

Trên đây là toàn bộ source code chương trình quản lý thư viện viết bằng C++. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại!

Copyright © Code Pro

Bài viết liên quan: