5 bước theo dõi bệnh nhân Covid-19 tại nhà

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam đưa ra hướng dẫn "5 bước theo dõi bệnh nhân COVID-19 tại nhà", trong đó có hướng dẫn đối với cộng đồng, người nhà và bản thân người bệnh.

5 bước theo dõi bệnh nhân Covid-19 tại nhà
5 bước theo dõi bệnh nhân Covid-19 tại nhà

Khi bệnh nhân Covid-19 được chăm sóc tại nhà, bệnh nhân và gia đình tham khảo 5 bước hướng dẫn sau:

  • Nhận biết các triệu chứng của COVID-19
  • Tự chăm sóc bản thân
  • Cách bảo vệ những người sống cùng
  • Trong trường hợp bạn được bác sỹ khuyên dùng máy đo nồng độ Oxy
  • Nồng độ oxy và những hướng dẫn chung

When Covid-19 patients are monitored at home, follow these 5 steps:

  • Recognize Covid-19 symptoms
  • How to take care of yourself
  • How to protect those you live with
  • When healthcare workers advise you to use pulse oximeter
  • Oxygen levels and general guidelines

5 bước theo dõi bệnh nhân Covid-19

5 bước theo dõi bệnh nhân Covid-19 tại nhà bước 1
Bước 1

5 bước theo dõi bệnh nhân Covid-19 tại nhà bước 2a
Bước 2A

5 bước theo dõi bệnh nhân Covid-19 tại nhà bước 2b
Bước 2B

5 bước theo dõi bệnh nhân Covid-19 tại nhà bước 3a
Bước 3A

5 bước theo dõi bệnh nhân Covid-19 tại nhà bước 3b
Bước 3B

5 bước theo dõi bệnh nhân Covid-19 tại nhà bước 4
Bước 4

5 bước theo dõi bệnh nhân Covid-19 tại nhà bước 5a
Bước 5A

5 bước theo dõi bệnh nhân Covid-19 tại nhà bước 5b
Bước 5B

Tham khảo:
World Health Organization Viet Nam - Tổ chức Y tế Thế giới Việt Nam

Bài viết liên quan: