Website đang trong giai đoạn hoàn thiện và chạy thử nghiệm, rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của mọi người để website hoàn thiện tốt hơn! Đóng góp

Table of Content

Hướng dẫn kháng nghị 273 tỉ lệ thành công cao cho tài khoản quảng cáo Facebook

tut kháng 273, kháng nghị 273, tut unlock 273, kháng nghị tài khoản quảng cáo 273, kháng tài khoản hạn chế 273, kháng tkqc 273, tut kháng ads 273

Hiện nay, rất nhiều tài khoản bị hạn chế quảng cáo (273) mà kháng không thành công, ảnh hưởng rất nhiều đến công việc kinh doanh. Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kháng 273 tỉ lệ thành công cao nhất, cùng theo dõi nhé!

Hướng dẫn kháng nghị 273 tỉ lệ thành công cao cho tài khoản quảng cáo Facebook
Hướng dẫn kháng nghị 273 tỉ lệ thành công cao cho tài khoản quảng cáo Facebook

Các bước thực hiện

Đối với TKQC có via gốc

Bước 1: Ngâm tài khoản bị hạn chế từ 3-5 ngày (không được bấm kháng luôn)

Bước 2: Dùng via set camp kháng

Bước 3: Nội dung kháng, điền như ở dưới đây:

Dear Team,
This advertising account has been disabled. I'm not entirely sure why this is happening.

Bước 4: Xong vào hộp thư hỗ trợ chỗ mình vừa kháng, spam lại nội dung sau:

Dear Team,
This advertising account was deactivated. I'm not entirely sure why this is happening. After reading the details of Facebook Ads policies, I believe that the account did not breached anything.
Could you please clarify where the problem lies, so I know what not to do next time?
I would also appreciate it if I could get back my advertising account since my business relies heavily on Facebook ads. My account ID is: XXXXXXXXX

Lưu ý: Chỗ ID điền ID TKQC - ID BM - link page hoặc link profile cá nhân

Đối với TKQC không có via gốc

Bước 1: Share tài khoản qua một con via XMDT khác

Bước 2: Phần chọn "yes" hoặc "no" thì chọn "no" → điền ID tài khoản của con cần kháng vào

Bước 3: Dòng number điền 2

Bước 4: Dòng kháng chọn 1

Chúc các bạn thành công!

Chia sẻ bởi:
Dương Trung Hiếu

Sống hết mình !

Post a Comment